Cito-toets

`Cito-toets, de talenten van de kinderen of de ambities van de ouders', luidde de kop in de bijlage Opinie & Debat van 21 februari. Ik zit nu in de eerste klas van het voortgezet onderwijs, maar ik herinner me de Cito-toets nog goed. Ik vind niet dat hij moet worden afgeschaft. De Cito-toets is een prima hulpmiddel bij de keuze naar welk type voortgezet onderwijs je gaat. Toch denk ik dat het effect van de toets afneemt, door de `oefenprogramma's', waarmee je je op de toets kunt voorbereiden. Je presteert vast beter, dat geloof ik best, maar is dat wel de bedoeling? Is het de bedoeling dat je op een te moeilijk type voortgezet onderwijs komt? Ik denk niet dat je de toets moet voorbereiden alsof het een proefwerk is, want dat is het niet. De toets moet blijven, de `oefenprogramma's' moeten worden afgeschaft.

    • Chris Verweij