Antillianen ook op cursus

Antillianen die zich vestigen in Nederland moeten voortaan ook inburgeringscursussen volgen. Dit zijn de burgemeesters en wethouders van de zogenoemde Antillengemeenten gisteren in Rotterdam overeengekomen bij het derde overleg dat ze sinds vorig jaar voeren om de criminaliteit onder de Antillianen beter aan te pakken.

Antillianen krijgen nu nog automatisch vrijstelling van inburgeringscurssusen. ,,We willen van dit automatisme af'', zegt een woordvoerder van de Rotterdamse gemeente. ,,We willen kijken naar individuele gevallen en mocht bij de intake blijken dat iemand gebrekkig Nederlands spreekt, dan moet hij alsnog een cursus Nederlands volgen.''

Op 1 juni zullen de achttien gemeenten waar veel Antillianen wonen met een plan van aanpak komen om meer greep te krijgen op criminele Antillianen. Volgens de woordvoerder kan de inburgering van Antillianen ,,zeer snel'' een feit zijn. ,,Er is geen wetswijziging nodig. We willen de bestaande regeling alleen strakker toepassen.''

Een woordvoerster van minister Verdonk (Integratie) wil nu nog niet ingaan op de wens van de achttien gemeenten. Verdonk komt naar verwachting eind deze maand met een `Antillennota'. ,,Ik hoop voor de gemeenten dat ze daarin hun zin krijgen'', aldus de woordvoerster.

Verder willen de Antillengemeenten een zogeheten cliëntvolgsysteem. Dat moet ertoe leiden dat informatie over criminele Antillianen voor politie en justitie, maar ook voor gemeentelijke diensten en zorginstellingen, beschikbaar komt om meer zicht te krijgen op criminelen. De Antillengemeenten streven ernaar het nieuwe volgsysteem per 1 januari 2005 in gebruik te nemen.

Gevolmachtigd minister M. Adriaens van de Antillen in Nederland zegt de ,,eenzijdige aandacht'' van de gemeenten te betreuren. Er is nu te veel belangstelling voor de justitiële aspecten en weinig voor de sociale kanten, aldus Adriaens.

Vier jaar geleden werden ,,nuttige'' projecten ontplooid om tienermoeders en ontspoorde Antilliaanse jongeren te begeleiden bij werk en school. De meeste projecten lopen dit jaar af. ,,Het ziet ernaar uit dat ze worden stopgezet.''