VVD pleit voor andere aanpak tbs

De VVD wil dat tbs-veroordeelden strenger worden behandeld. Bovendien moeten zij sneller worden uitgesloten van behandeling als er geen uitzicht is op succes.

Dat staat in de notitie `agenda voor de veiligheid' die het Tweede Kamerlid en VVD-justitiewoordvoerder Laetitia Griffith vanmorgen heeft uitgebracht. Zij loopt daarmee vooruit op voorstellen die minister Donner (Justitie) naar verwachting later dit jaar zal doen, op grond van een lopend onderzoek naar de problemen bij de uitvoering van tbs-straffen.

Tbs wordt opgelegd aan criminelen bij wie door een gebrekkige ontwikkeling of een ziekelijke stoornis de kans op herhaling groot is. Sinds 1995 verdubbelde het aantal tbs-veroordeelden bijna tot ruim 1600. Er zijn nu ruim 1300 plaatsen beschikbaar. Volgens Griffith is de tbs nu te duur en te weinig efficiënt.

De VVD wil daarom onder meer dat tbs'ers met een grote kans op recidive, zo'n twintig procent, sneller naar een long-stay-afdeling gaan, waar niet langer wordt gestreefd naar hun genezing. Volgens Griffith kan na twee jaar niet-succesvolle behandeling daartoe worden besloten. Vooral bij tbs'ers die zijn veroordeeld wegens geweld, seksuele delicten en brandstichting is de kans op recidive groot.

Nu kan een tbs'er pas op een long-stay-afdeling worden geplaatst na twee mislukte behandelingspogingen van elk ten minste drie jaar. Er zijn zestig landelijke long-stayplaatsen. Griffith wijst erop dat een tbs-plaats per dag ruim drie keer zoveel kost als een reguliere detentieplaats.

Over vrijlating van een tbs'er of een verlenging van de tbs moet volgens Griffith niet langer alleen de rechter beslissen, maar een parole board van bestaat uit deskundigen uit verschillende disciplines. Aanleiding daarvoor is dat herhaling nu relatief het meest voorkomt nadat de rechter tot vrijlating heeft besloten in afwijking van advies van deskundigen. Dat gebeurt nu in ruim dertig procent van het aantal beslissingen.

De VVD wil ook dat de maximale proeftijd voor tbs'ers na vrijlating wordt verlengd tot tien jaar. Nu kan de proeftijd worden verlengd van drie naar maximaal zes jaar. Tijdens de proeftijd moet volgens de VVD een verbeterde begeleiding komen. Burgemeester, politie én slachtoffers van de veroordeelde moeten voortaan op de hoogte worden gesteld van de (op handen zijnde) vrijlating van een tbs'er.

Verder wil de VVD dat de tbs deel gaat uitmaken van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Justitie stelt alleen hechtere samenwerking voor. Om de capaciteitsproblemen op te lossen dienen volgens de VVD veertig tbs'ers die illegaal in Nederland verblijven niet langer te worden behandeld. De partij wil dat zij worden uitgezet.