Vrouw nog altijd minder betaald

Vrouwen verdienen wereldwijd nog steeds minder dan hun mannelijke collega's voor hetzelfde werk. Afgelopen jaar waren over de hele wereld 1,2 miljard vrouwen economisch actief, dat is tweehonderd miljoen meer dan in tien geleden. Zij vertegenwoordigen 40 procent van de totale arbeidsbevolking in de wereld. Behalve loonongelijkheid worden de vrouwen ook meer geconfronteerd met met werkloosheid en armoede. Dat concludeert de internationale arbeidsorganisatie ILO vandaag in een rapport geschreven ter gelegenheid van de internationale Vrouwendag.

Vrouwen moeten volgens minister De Geus (Sociale Zaken) nog altijd vechten voor hun plek op de arbeidsmarkt. ,,Op papier is in Nederland al heel veel bereikt op het gebied van emancipatie en klopt een heleboel, maar in de praktijk is er nog ontzettend veel te doen'', zo stelde de minister vanmorgen op een ontbijtbijeenkomst van de commissie Participatie van vrouwen uit etnische minderheden (PaVEM), die in opdracht van de ministeries van Sociale Zaken en Vreemdelingenzaken is opgericht.

Volgens De Geus is op papier bijvoorbeeld goed geregeld dat vrouwen recht hebben op eenzelfde beloning als mannen in dezelfde functie en zijn vrouwen inmiddels goed opgeleid. ,,Kijkend in hoeverre vrouwen doorstromen naar topfuncties, valt er in Nederland echter nog veel winst te behalen in vergelijking met het buitenland.'' Daarbij wees hij erop dat de emancipatie in Nederland ook ,,een beetje laat'' op gang is gekomen.

De ILO vindt in haar rapport het opvallend dat mannen zelfs in tot nu toe ,,als typisch vrouwelijk beschouwde beroepen als onderwijzen en verplegen,'' meer verdienen dan vrouwen. Vrouwen hebben volgens de ILO het meest te lijden onder werkloosheid: gemiddeld 6,4 procent in de hele wereld tegen 6,1 procent bij de mannen is werkeloos. Dat betekent volgens de arbeidsorganisatie dat 78 miljoen vrouwen, die wel willen werken geen werk hebben.

De ILO noemt het percentage vrouwen dat doordringt tot hoge leidinggevende posities ,,ontmoedigend.'' Uitzondering vormt de juridische sector. In 2001-2002 was meer dan de helft van de rechters in de zes Oost-Europese landen een vrouw. En volgens het rapport zijn ,,tien van de 18 rechters die begin vorig jaar zijn verkozen bij het Strafhof in Den Haag, vrouw.''