Vopak voelt pijn van lage dollarkoers

Valutaschommelingen hebben vorig jaar de winst onder druk gezet van het Rotterdamse tankopslagbedrijf Vopak, ontstaan uit de fusie tussen Pakhoed en Van Ommeren. De winst bleef in 2003 steken op 104,5 miljoen euro, een kleine 7 miljoen minder dan een jaar eerder. Boekte het bedrijf in Azië en Latijns-Amerika nog wel goede resulaten in lokale valuta, de daling van de Amerikaanse dollar en de Singapore dollar zorgden voor een belangrijk negatief omrekeningseffect op het resultaat in euro.

De omzet van Vopak bedroeg vorig jaar 749,6 miljoen euro, ongeveer 50 miljoen minder dan het jaar daarvoor. De omzet daalde vooral door het afstoten van een aantal activiteiten. Vopak gaat daar ook dit jaar mee door, getuige de verkoop van de vloot chemicaliëntankers vorige maand. In totaal moet het afstoten van onderdelen in twee jaar 210 miljoen euro opbrengen.

Vopak richt zich volledig op zijn kernactiviteit tankopslag. Bestuursvoorzitter C. van den Driest constateerde vanochtend tijdens een toelichting op de cijfers dat het met die activiteit naar wens gaat. De bezettingsgraad van de terminals lag vorig jaar op hetzelfde niveau als het jaar daarvoor. Gezien de dip in de chemische industrie, een sector waarin het bedrijf grote klanten bedient, is dat geen slechte prestatie, vindt Van den Driest. Vopak verwacht voor dit jaar nog geen grote opleving in de chemie, wat kan worden opgevangen door de opslag van olieproducten, die nog steeds toeneemt. De terminal in Estland in Tallin is wat dat betreft een goudmijn voor Vopak. Hoewel de bedreiging op de loer ligt uit Rusland dat voor zijn olieindustrie zelf terminals in ijsvrije havens aan het bouwen is.

Van China (Tianjin) tot Singapore en van Darwin (Australië) tot Zuid-Amerika en Rotterdam investeert Vopak in uitbreiding van zijn terminals. In 29 landen in alle werelddelen beschikt Vopak over 70 tankterminals met een opslagcapaciteit van 20 miljoen kubieke meter. In Rotterdam en Antwerpen beschikt Vopak al over zes terminals die in clusterverband met elkaar samenwerken in de chemie. ,,Een slimme aanpak van de markt'', volgens Van den Driest.

Vopak gaat in 2004 uit van een bedrijfsresultaat van ten minste 150,2 miljoen euro. Verder wil het bedrijf 130 miljoen investeren. ,,Maar wij bouwen geen terminal en gaan dan zitten wachten op een klant. Het is andersom. Eerst het contract, dan de terminal'', zegt Van den Driest.