Thomas Adès

Vaak wordt mijn muziek te langzaam gespeeld, meent Thomas Adès (1971), die in Engeland geldt als een energieke, jonge opvolger van Benjamin Britten. Op de nieuw cd America: A Prophecy gaat het er gelukkig allerminst gezapig aan toe. Maar Adès dirigeert dan ook zèlf het koor en orkest van Birmingham.

De titel is ontleend aan een compositie geschreven voor het New York Philharmonic Orchestra als een boodschap voor het millennium en dan niet in een vooruit- maar in een terugblik met het militante christendom als tegenspeler van de weggevaagde Maya-cultuur. Halverwege krijgt de muziek een flamboyant Spaans karakter. Adès citeert hier de ensalada La guerra van Mateo Flecha de Oudere (ca.1481-1553).Een ensalada is een soort van salade, een potpourri van populaire melodieën, te vergelijken met het al even burleske quodlibet. Dit is niet zonder betekenis voor de gehele cd,waarin veel geciteerd en verwezen wordt naar Renaissance-muziek en hedendaagse rock, want in deze twee smaken is Adès het meest geïnteresseerd.

Of er nu sprake is van 14de eeuwse nonsens-poëzie (opus 5) of een juist ernstig Brahms-portret naar een tekst van Alfred Brendel (opus 21): je blijft geboeid luisteren, zij het dat er ook iets kortademigs schuilt in deze stukken van gemiddeld drie à vier minuten, met de groter opgezette titelcompositie als meest positieve uitschieter.

Thomas Adès: America: A Prophecy. EMI 557610-2

    • Ernst Vermeulen