Premie voor laten broeden grutto's

Friese boeren die minstens vijf gruttonesten op hun weilanden hebben, kunnen per nest 40 euro verdienen, als ze het gras in een omtrek van 800 vierkante meter in de buurt van die nesten laten staan. De provincie Friesland heeft voor het project ,,Vliegende Euro's'' in totaal 60.000 euro beschikbaar gesteld. Door het gras op een oppervlakte van 50 vierkante meter rond het nest niet te maaien, hebben de jonge vogels meer kans te overleven.

De boer en de nazorger van de Bond van Friese Vogelbeschermingswachten (BFVW) bepalen samen op welke plek het gras op de overige 750 vierkante meter blijft staan. Deze ,,vluchtstrook'' van lang gras is van belang omdat de gruttokuikens er bescherming en voedsel vinden.

Agrariërs hoeven voor de regeling, die dit broedseizoen al ingaat, geen langjarige contracten af te sluiten. Boeren op wier land minimaal vijf grutto's broeden, kunnen ook een premie krijgen als er tureluurs op hun land nestelen.

Het aantal grutto's in ons land neemt dramatisch af. Vorig jaar was een slecht jaar voor deze weidevogel. Veel jonge kuikens worden gedood door cyclomaaiers van boeren. Ons land telt ongeveer 45.000 gruttobroedparen, waarvan een derde zich in Friesland bevindt. Het aantal grutto's nam de laatste tien jaar met de helft af, door intensieve bemaaiing, een te laag grondwaterpeil, vermindering van het aantal open ruimtes en de jacht op de vogel in zuidelijke landen.