Op zondag een verse krant op de mat

Voor het eerst sinds 1993 verschijnt in Nederland weer een zondagskrant. De regionale krant Twentsche Courant Tubantia heeft de primeur. Er is weinig nieuws van zaterdag, maar ,,K3 is ook nieuws.''

Het nulnummer ademde volgens de redactieleiding nog te veel ,,het Novib-gevoel''. Een foto van een stervende zwarte man op de voorpagina werd op pagina 2 en 3 gevolgd door meer zwaarwichtig nieuws uit binnen- en buitenland. Het gisteren verschenen eerste nummer van de zondagskrant van De Twentsche Courant Tubantia slaat bewust een andere toon aan. Een foto van de Belgische meidengroep K3 beslaat de helft van de voorpagina terwijl in het hart van de krant naast een uitgebreid verslag van een optreden in Enschede, `het fenomeen' K3 wordt geanalyseerd. De Twentse zondagskrant, 32 pagina's op tabloidformaat, moet `ontspanning ademen'. De vorm en onderwerpkeuze moeten volgens hoofdredacteur André Vis uitnodigen de krant in bad te lezen. ,,En dat doe je wel met K3, niet met een lang verhaal over een CAO-conflict bij Akzo'', zegt Vis.

Van de 24 redactionele pagina's worden er 11 ingeruimd voor ontspanning. Een wandeltip, een psychologische test, columns en recensies moeten de lezer helpen de zondag door te komen. Er is veel aandacht voor sport, maar het aandeel regionaal nieuws blijft beperkt tot zeven berichten. De meeste, zoals de resultaten van een klopjacht op etherpiraten en een wervingsactie voor politievrijwilligers, hebben geen link met de dag ervoor. In Twente is afgelopen zaterdag ogenschijnlijk weinig gebeurd. Het is maar hoe je er tegenaan kijkt, vindt Vis. ,,K3 is ook nieuws. Daar komen 13.000 mensen op af.''

Elf jaar na het verdwijnen van HP/De Tijd Op Zondag heeft Nederland weer een zondagskrant. Op het nippertje, want door technische problemen rolde de Twentsche Courant Tubantia Op Zondag twee uur later van de pers dan de bedoeling was. Aanvankelijk zou het eerste nummer van de zondagskrant op 21 maart uitkomen. Toen De Telegraaf aankondigde op die dag zijn eigen zondagskrant met `nieuws, show, lifestyle en finance' te lanceren, besloot de Twentsche Courant Tubantia haar plan te versnellen. Directeur Gerard Driehuis: ,,David moet Goliath af en toe in de voet prikken.''

De zondagskrant is een nieuw wapen in de strijd om abonnees en adverteerders. Volgens bestuursvoorzitter Jan Houwert van uitgeversconcern Wegener, waar de Twentsche Courant Tubantia onderdeel van is, zijn zondagskranten over twee jaar overal in Nederland een normaal verschijnsel. Andere uitgevers zullen volgens hem min of meer worden gedwongen het voorbeeld van de Twentsche Courant Tubantia en De Telegraaf te volgen.

Het aantal abonnees van de Twentsche Courant Tubantia groeit al jaren niet meer en is vorig jaar met 1,5 procent afgenomen. Directeur Driehuis hoopt dat ,,minimaal 40.000 mensen'' een abonnement op de Twentse zondagskrant nemen. Dat zijn niet alleen bestaande abonnees, die na acht proefnummers apart voor de zondagskrant moeten betalen, maar ook nieuwe abonnees. Gemikt wordt op `startende gezinnen' en tweeverdieners die door de week geen tijd hebben om een krant te lezen. In de afgelopen weken hebben 3.500 abonnees laten weten dat ze vanwege de zondagsrust geen prijs stellen op een zondagskrant.

Uit het half jaar dat Driehuis als hoofdredacteur van HP/De Tijd de zondagskrant HP/De Tijd op Zondag uitgaf, heeft hij het heilige geloof overgehouden dat mensen het ,,fijn vinden om op zondag een vers krantje te krijgen''. HP/De Tijd op Zondag trok, evenals voorganger de Krant op Zondag van uitgever Pieter Storms, te weinig abonnees en adverteerders. De regionale zondagskrant heeft volgens Driehuis financieel meer kans van slagen. De distributie is goedkoper en er is geen extra personeel aangenomen. De Twentsche Courant heeft geen aparte zondagsredactie. De huidige 130 redacteuren worden geacht in principe allemaal hun steentje bij te dragen. Dat kan volgens hoofdredacteur Vis door ,,efficiënter te werken''. ,,Er wordt nu wel eens onevenredig veel tijd gestoken in het schrijven van een kort bericht waarvan je je afvraagt hoeveel mensen dat bericht ook daadwerkelijk lezen.''

De redactieraad en redactiecommissie staan in principe positief tegenover de zondagskrant, maar wijzen erop dat er ,,een zware wissel'' op de redactie wordt getrokken. Door reorganisaties zijn de laatste jaren al 37 redactionele arbeidsplaatsen geschrapt. ,,En dan vragen ze nu van de overgeblevenen een extra stap'', zegt secretaris Henk van Schuppen van de redactieraad. ,,Nota bene op de zaterdag, de enige dag waarop je vrij bent.'' De zaterdag, zo heeft hoofdredacteur Vis inmiddels ervaren, is in dagbladland ,,een heilig huisje''. ,,Het lijkt wel een kartelafspraak om niet op zaterdag te werken. Ik vind dat een verkeerd uitgangspunt. De week duurt immers zeven dagen.''

    • Martin Steenbeeke