Meeste gevangenen van buiten Nederland

De meeste gedetineerden in de Nederlandse gevangenissen zijn niet in Nederland geboren, maar zijn afkomstig van elders. In 1995 ging het nog om de helft. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag heeft gepubliceerd.

Bijna 55 procent van de gevangenen komt niet uit Nederland. Ongeveer 9 procent van de gedetineerden heeft Suriname als geboorteland, en ongeveer 9 procent komt van de Nederlandse Antillen en Aruba. In Marokko werd 7 procent van de gedetineerden geboren, in Turkije 5 procent.

Het CBS meldde ook dat het aantal gevangenen in 2003 opnieuw is toegenomen. Het waren er op 1 september bijna 14.000. Dat is 7 procent meer dan in het jaar ervoor. In de gevangenissen zaten in 2003 ongeveer 13.000 mannen vast en circa 840 vrouwen, aldus het CBS. Het aandeel vrouwen bleef in 2003 ongeveer gelijk ten opzichte van 2002. Het aandeel zwaargestraften is in een jaar met 13 procent gestegen. Bijna 1600 gevangenen zaten in 2003 een straf uit van vier jaar of langer. Van de langgestraften is 4 procent vrouw.