KLM hield salaris in na screening door AIVD

De KLM heeft ten onrechte maandenlang salarissen ingehouden van personeelsleden die niet door het veiligheidsonderzoek van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) heen waren gekomen. De AIVD trekt de achtergrond van alle KLM-medewerkers met een vertrouwensfunctie na om te zien of zij met justitie in aanraking zijn geweest of een risico vormen voor de staatsveiligheid.

Vorig jaar stelde de KLM twee cabinemedewerkers op non-actief nadat de AIVD had geweigerd een `verklaring van geen bezwaar' te verstrekken. Daarop hield de KLM het salaris van beiden in, in afwachting van een bezwaar dat de medewerkers instelden tegen de beslissing van de AIVD.

Het gerechtshof in Amsterdam bepaalde kortgeleden echter dat de KLM niet gerechtigd was de loonbetaling stop te zetten en stelde dat de luchtvaartmaatschappij het achterstallige loon moest terugbetalen, plus een wettelijke verhoging van vijftig procent, aldus M. Wilmink, vice-voorzitter van de Vereniging van Nederlands Cabinepersoneel (VNC). Een van de medewerkers had volgens Wilmink acht maanden geen loon gekregen, de ander vier maanden. Een van hen heeft met succes beroep aangetekend tegen de beslissing van de AIVD en vliegt inmiddels weer.

De KLM heeft vrijdag in een interne brief laten weten het salaris niet meer in te houden bij personeelsleden die in een vergelijkbare positie verkeren. Om hoeveel gevallen het gaat kan de KLM niet zeggen, omdat de AIVD nog veel onderzoeken doet naar KLM-personeel, aldus een woordvoerder. Wel wil de KLM het dienstverband zo snel mogelijk beëindigen van medewerkers aan wie de AIVD ook in tweede instantie de verklaring van geen bezwaar weigert. Die ontslagprocedure loopt via de rechter. Onlangs had de KLM-directie de Ondernemingsraad laten weten dat medewerkers aan wie een verklaring van geen bezwaar wordt onthouden worden ontslagen, aldus Guus Ottenhof van de OR.

Van de ongeveer 30.000 personeelsleden van de KLM heeft tweederde een vertrouwensfunctie. De AIVD-onderzoeken naar de antecedenten van personeelsleden op luchthavens zijn een gevolg van de Wet veiligheidsonderzoeken. De overheid wil zich ervan vergewissen dat op cruciale functies in de maatschappij geen personen komen te werken die een gevaar kunnen vormen voor de staat.

    • Rob Schoof