KLM hield salaris in na onderzoek

De KLM heeft ten onrechte maandenlang salarissen ingehouden van personeelsleden die niet door het onderzoek van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst waren gekomen.

3