Kamer: test voor brommerrijders

De meerderheid in de Tweede Kamer verwerpt het plan van minister Peijs (Verkeer, CDA) om de minimumleeftijd voor brommerrijders te verhogen naar 17 jaar. CDA, VVD en PvdA verwachten meer resultaat van de invoering van een praktijktoets voor jongeren die een brommer kopen. Overigens zijn de partijen het over de vorm nog niet eens.

De Tweede Kamer bespreekt woensdag de plannen die Peijs' voorganger De Boer (LPF) onder de titel `Rijbewijsrevolutie' op papier heeft gezet. Peijs tekende voor de uitwerking van deze notitie.

De bedoeling is om met behulp van het rijbewijs de verkeersveiligheid te vergroten. Jongeren zouden, aldus Peijs, vanaf hun zeventiende al ervaring mogen opdoen met het rijden in een auto, mits onder begeleiding.

Peijs wilde tevens de minimumleeftijd voor het rijden op een brommer verhogen naar 17 jaar. Dat vermindert het aantal verkeersdoden met 28 per jaar, hebben de adviseurs van de minister berekend.

,,Dat lijkt me logisch, ga ik ook niet aanvechten'', zegt PvdA-Kamerlid Dijksma. Maar het optrekken van de leeftijd heeft ook forse nadelen, stelt zij vast. De andere partijen zien die ook; een grote groep jongeren in het bijzonder op het platteland wordt hierdoor fors beperkt in de mobiliteit. Dijksma verwacht veel meer van een ,,echte praktijktoets, zeg maar een soort examen, maar weer niet zo zwaar als voor automobilisten''. Jongeren moeten die test doen als ze een brommer gaan kopen. ,,De brommer heeft vooral in de bebouwde kom toch eenzelfde soort rol gekregen als de auto'', zegt Dijksma. De regeringspartijen CDA en VVD willen niks weten van een examen, maar voelen wel voor een rijvaardigheidstest, zoals kinderen in het basisonderwijs moeten afleggen. ,,Ik wil absoluut geen bureaucratische toestand die een examen tot gevolg zal hebben'', zegt VVD-kamerlid Luchtenveld. Door de leeftijd te verhogen zou Peijs ,,de goeden onder de kwaden laten lijden'', meent hij.

Volgens de liberale coalitiepartij wordt de veiligheid vooral verminderd door jongeren die hun brommers opvoeren. De VVD verwacht veel van een praktijktoets voor 15-jarigen, ,,zodat ze vertrouwd kunnen raken met de snelheid van zo'n ding''.

Net als het CDA wil hij de tekst verplicht stellen. Het Centraal Bureau voor de Rijvaardigheid (CBR) zou met de organisatie kunnen worden belast.