`Individueel recht vrouwen moet prevaleren'

Volgens VVD'er Hirsi Ali begint vandaag een derde emancipatiegolf. De rechten van de vrouw moeten in de Europese grondwet en elke potentieel bedreigde vrouw verdient een eigen `case manager' voor hulp.

De vrouwenbeweging heeft zichzelf in slaap laten sukkelen. ,,Dagelijks plukken autochtone vrouwen de vruchten van de succesvolle tweede emancipatiegolf, maar zij vergeten dat tienduizenden van hun seksegenoten stelselmatig onderdrukt worden door hun ouders.'' Tweede-Kamerlid Ayaan Hirsi Ali (VVD) vindt het tijd voor actie. Met acht allochtone vrouwen bespreekt zij maandelijks bij Opzij-hoofdredactrice Ciska Dresselhuys de derde emancipatiegolf. Deze is volgens hen nodig voor de positie van allochtone vrouwen, na de eerste emancipatiegolf begin vorige eeuw toen het vrouwenkiesrecht werd bedongen en de tweede in de jaren zeventig toen het feminisme opkwam. ,,De vrouwenbeweging moet zich opnieuw organiseren. Niet uit altruïsme, of alleen om de allochtone vrouw te beschermen, maar om de rechten van de individuele vrouw.''

Volgens Hirsi Ali gaat het integratiedebat nu te eenzijdig over veiligheid en de gevolgen van arbeidsmigratie voor de verzorgingsstaat. Want tegelijk met islamitische allochtonen importeren we ,,sluipenderwijs de seksuele moraal van de jaren vijftig, met vrouwenonderdrukking, beperking van ontwikkeling en het beperken van de vrije huwelijkskeuze''. Hirsi Ali heeft zelf Latifa (gefingeerde naam) onder haar hoede genomen, een 23-jarige hbo-studente die tegen de zin van haar ouders uit huis ging. ,,Latifa is door haar hele familie buitengesloten en wordt bedreigd door haar broers omdat ze een eigen keuze wil maken'', zegt Hirsi Ali. Zij wil vrouwen als Latifa de mogelijkheid bieden zich te ontwikkelen zonder culturele of religieuze belemmeringen.

Heeft de politiek het individu tekortgedaan door de nadruk te leggen op het recht op culturele diversiteit?

,,Zeker, met name politiek-correcte politici hebben zich daar schuldig aan gemaakt. Het is een klap in het gezicht van allochtone vrouwen dat juist oud-politici als Dijkstal (VVD) en Rosenmöller (GroenLinks), die nog steeds de diversiteit en het multiculturalisme met felheid verdedigen, zich nu over de emancipatie van de allochtone vrouw buigen. Zij hebben jarenlang niets voor die vrouwen gedaan. Om deze vrouwen te beschermen moeten heel veel taboes worden doorbroken, terwijl deze heren juist iedere stap om dat taboe te doorbreken als stigmatiserend en `allochtoon-vijandig' bestempelen. In Nederland is het probleem te lang gebagatelliseerd. De politiek heeft het vooral over debat en dialoog, maar dat is te weinig. Vrouwen worden gedwongen zich te laten besnijden, mogen niet naar school of werk, worden verkracht, mishandeld, uitgehuwelijkt, klein gehouden. En dat gebeurt allemaal hier in Nederland en niemand doet er iets aan omdat we vinden dat dat tot de vrijheid van religie behoort.''

Wat is uw oplossing?

,,Ik wil een beschermplan voor deze onderdrukte vrouwen. Zij zouden zich veilig moeten voelen als zij eigen keuzes maken. Dat betekent dat op school, op het werk, maar ook bij de politie duidelijkheid moet bestaan over de situatie waarin die vrouwen verkeren. Ik pleit voor een case manager voor elke bedreigde of potentieel bedreigde vrouw, die moet weten wat er speelt bij de vrouwen. Hij moet aan de ouders van onderdrukte vrouwen uitleggen dat die vrouwen in hun recht staan als zij een eigen keuze maken. Daarbij is een rol weggelegd voor de overheid, die de vrijheid moet garanderen en overtredingen moet bestraffen, maar ook voor de vrouwenbeweging. Vrouwen moeten weer meer voor zichzelf leren opkomen.''

Dat kost toch ontzettend veel geld?

,,Helemaal niet, de baten van mijn plan zijn uiteindelijk veel groter dan de kosten ervan. Neem Latifa, als die niet beschermd wordt, maakt ze wellicht haar school niet af en gaat ze niet aan het werk. Doet ze dat wel, dan draagt ze bij aan de samenleving. En er zijn duizenden, misschien wel tienduizenden vrouwen als Latifa.''

In artikel 1 van de grondwet wordt toch ieders vrijheid gegarandeerd?

,,Dat is op zich juist, maar wie draagt artikel 1? Vrouwen en meisjes die zich nu bij de politie melden omdat ze zich van hun ouders niet mogen ontwikkelen, of niet hun eigen huwelijkspartner mogen uitzoeken, krijgen nul op het rekest. Daarom zou Nederland zich tijdens het komend Europees voorzitterschap hard moeten maken om de rechten van de vrouw te verankeren in de Europese grondwet. Die zou uitgebreid moeten worden met delen van het VN-Vrouwenverdrag en het VN-Kinderverdrag, waarin de bescherming van vrouwen wordt vastgelegd. Dat EU-verdrag moet dan zo snel mogelijk omgezet worden in nationale wetgeving, het liefst nog voor de uitbreiding van de Europese Unie een feit is, maar zeker voordat Turkije wordt toegelaten.''

Is dat belangrijker dan de wens van premier Balkenende om in de Europese grondwet een verwijzing op te nemen naar onze joods-christelijke traditie in de zogeheten preambule?

,,Dat is een heel slecht plan omdat het een stap terug is. De nadruk op een religieuze basis zorgt voor extra druk op vrouwen die daarbij worden achtergesteld. Europa zou zich uit moeten spreken voor een seculiere moraal en Nederland kan daarin gidsland zijn. We moeten erkennen dat veel geweld dat vrouwen wordt aangedaan teruggaat op culturele en religieuze uitgangspunten. Laat het individuele recht van vrouwen prevaleren.''

    • Egbert Kalse