Gunstig fiscaal verdrag met VS

Amerikaanse en Nederlandse bedrijven en beleggers hoeven binnenkort in elkaars landen geen heffing op het dividend meer te betalen. Dat staat in een protocol op het belastingverdrag tussen de VS en Nederland, dat vandaag in Washington door staatssecretaris Wijn (Financiën, CDA) wordt ondertekend.

Het gaat om de zogeheten `bronheffing' op dividend. Als een Nederlands bedrijf een dochteronderneming in de VS begint, gaat (een deel van) de winst in de vorm van dividend naar de Nederlandse moedermaatschappij. Tot nu toe hield de Amerikaanse fiscus daarvan 5 procent in. De Nederlandse belastingdienst deed hetzelfde met dividend uit Amerikaans kapitaal dat in Nederland is geïnvesteerd. Die heffingen worden nu tegen elkaar `weggestreept'. Binnen de EU is bronheffing tussen de lidstaten al afgeschaft.

Werkgeversvereniging VNO-NCW is blij met het schrappen van de bronheffing, waaraan al geruime werd gewerkt. Voor bedrijven als Ahold, Akzo Nobel, Unilever en Shell, die grote belangen hebben in de Verenigde Staten, wordt het nu lucratiever om in de VS te investeren. Wat het gevolg is voor de omvang van de wederzijdse investeringen, is volgens een woordvoerder van de werkgeversvereniging moeilijk te zeggen. ,,Die is van zoveel factoren afhankelijk. Maar op de lange termijn zal het zeker een gunstig effect hebben.''

Behalve Nederland hebben alleen het Verenigd Koninkrijk, Australië en Nieuw Zeeland de bronheffing op elkaars markten geschrapt. Nederland is op twee landen na de grootste investeerder in de VS. Het totaalbedrag aan Nederlandse investeringen in de VS bedroeg eind 2002 volgens de Amerikaanse Kamer van Koophandel ongeveer 154 miljard dollar. Het bedrag aan Amerikaanse investeringen in Nederland was zo'n 145 miljard dollar.

Het is de bedoeling dat de heffing per 1 januari 2005 wordt geschrapt, maar eerst moet de Raad van State zich er nog over buigen. Gaat de Raad akkoord, dan legt het kabinet het protocol ter goedkeuring voor aan het parlement.

Het protocol dat Wijn vandaag in Washington ondertekent, omvat nog enkele andere afspraken. Zo wordt het detacheren van personeel tussen beide landen vergemakkelijkt. Werknemers die worden uitgezonden, kunnen hun pensioenregeling in het buitenland voortzetten, wat de kans op pensioenbreuk verkleint. Fiscale belemmeringen om personeel te detacheren, worden volgens het ministerie van Financiën verlicht.