Allochtonen vaker zonder werk

De werkloosheid is de afgelopen twee jaar sterker gestegen onder allochtonen dan onder autochtonen. ,,Vooral onder Turken, Marokkanen en Antillianen/Arubanen nam de werkloosheid relatief snel toe.'' Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag gezegd. Van deze niet-westerse allochtonen zat vorig jaar 14 procent zonder baan. In 2001 was dat nog 9 procent. Onder autochtonen groeide de werkloosheid in die twee jaar van 3 tot 4 procent. ,,Onder westerse allochtonen nam de werkloosheid van ruim 4 procent in 2001 toe naar bijna 7 procent'', aldus het CBS.