Webcongres: is Internationale Vrouwendag achterhaald?

Is internationale vrouwendag niet de uiterste houdbaarheidsdatum gepasseerd? Wij legden de leden van het Webcongres de vraag voor of Internationale Vrouwendag nog een rol speelt in de emancipatie.

Christine Ruppert, 's Heerenhoek: ,,Als internationale vrouwendag bedoeld is om stil te staan bij de geslaagde emancipatie van de vrouw, dan is het een absolute farce. Als het bedoeld is om ons met de neus op de feiten te drukken dat de vrouw nog steeds op vele fronten is achtergesteld aan de man, dan is het een goede zaak, maar dan valt er niets te vieren. Tot mijn grote afgrijzen wordt de vrouw nog altijd neergezet als een mens dat moet voldoen aan een schoonheidsideaal (zie MTV, de catwalk en de reclame-industrie), dat seks moet uitstralen (zie broeken waar billen uitrollen), dat moederinstinct moet omzetten in een parttime baan en dus automatisch tegen een plafond stoot. Het is waar dat vrouwen dit voor een deel over zichzelf afroepen door ontvankelijk te zijn voor de media.''

Joke Meijer, Capelle aan den IJssel: ,,Er zijn nog zoveel situaties waarin vrouwen en meisjes achtergesteld worden; alle manieren om daar wat aan te doen zijn geoorloofd. Dus ook al zijn we in Nederland een eind op de goede weg (althans in theorie en vrijwel alleen waar het de autochtone en hoger opgeleide bevolking betreft): denk internationaal, dus níét afschaffen.''

Jasper Beckeringh, Rotterdam: ,,Recent onderzoek toont aan dat 20 procent van de vrouwen met seksueel geweld te maken heeft gehad. Nog eens 20 procent zegt dat ze vinden dat ze tijdens een afspraak wel eens gedwongen zijn tot seks. Een vrouw die nog nooit is lastiggevallen op straat, is moeilijk te vinden. Geweld tegen vrouwen moet aandacht krijgen, en de internationale vrouwendag is daar de uitgelezen kans voor.''

Esmeralda van Rooij, Ooltgensplaat: ,,Op papier hebben vrouwen gelijke rechten, maar in de praktijk lijkt het nergens op. Zo is het glazen plafond er nog steeds en krijgen vrouwen nog steeds niet hetzelfde betaald als mannen. Bovendien is het met de rechten van vrouwen en emancipatie in vele landen over de gehele wereld nog steeds bedroevend slecht gesteld.''

Sara Muller, Amsterdam: ,,Qua arbeidsparticipatie bungelt Nederland bijna onderaan in Europa. En neem het Hollands Dagboek, een soort afspiegeling van de Hollandse maatschappij. Ik heb het even nageteld: vanaf de vorige internationale vrouwendag is nog geen 25 procent van de dagboeken door een vrouw geschreven. Die vrouwendag zijn we nog lang niet kwijt.''

Berenice Muller, Apeldoorn: ,,Eén dag per jaar om aandacht te besteden aan de toestand van vrouwen in de wereld, en in Nederland in het bijzonder, is juist goed, omdat men dan een excuus heeft om de nieuwste gegevens die uit onderzoek naar voren zijn gekomen te bundelen en onder de aandacht van het grote publiek te brengen.''

Piet Buwalda, Den Haag: ,,Deze nu willekeurig geworden datum leeft voor de overgrote meerderheid van de mensen, met inbegrip van de Oost-Europeanen, niet echt meer. Er zijn meer effectieve middelen om in het Westen de emancipatie te voltooien en haar elders te versterken of op gang te brengen.''

Jenny Sandstra, Almere: ,,Uit niets blijkt dat sprake is van gelijkwaardige invulling in topfuncties van vrouwen ten opzichte van mannen. Hoeveel procent van de vrouwen is professor? Een vrouwelijke premier hebben we nog nooit gehad, zelfs niet in een land als de VS.''

Puck M. de Laat, Horst: ,,Het blijft nodig om vrouwen te blijven steunen in hun eeuwige achterstand. De `heren der schepping' zijn verschrikkelijk bang dat ze worden ingehaald. Daarom blijft het glazen plafond bestaan. Zodra vrouwen gelijk komen op alle fronten, dan is de emancipatie een feit.''

Anne Graumans, Amsterdam: ,,De internationale vrouwendag is niet achterhaald. Wel door mensen verschillend in te vullen, net zoals internationale dierendag overigens. De een benadrukt de positie van vrouwen met aids in Afrika, de ander vrouwenbesnijdenis, weer een ander huiselijk geweld of kinderopvang. Een keer extra aandacht voor deze zaken is niet verkeerd. Overigens zou ik de solidariteit tussen vrouwen wel eens als thema willen.''

Nettie Odijk-Butggraaf, Zutphen: ,,Er duiken nog steeds met enige regelmaat verhalen op over ongelijke beloning bij gelijke werkzaamheden. Zolang dit niet verandert is de emancipatie niet voltooid, wat de minister daar ook over moge beweren. Voor dit soort zaken met klem aandacht vragen op `vrouwendag' is misschien effectiever dan er het hele jaar door over te pruttelen.''

Clio Stronk, Nieuw-Vennep: ,,Voor veel vrouwen is Nederland helemaal geen beloofd land van de emancipatie. Voor de vrouwen die hier gedwongen worden om in de prostitutie te werken bijvoorbeeld, of voor vrouwen die mishandeld worden. En zolang meisjes in veel landen geen kans krijgen om naar school te gaan of gedwongen worden als (seks)slavin te werken (ook in Nederland), zolang vrouwenbesnijdenissen aan de orde van de dag zijn, is Internationale Vrouwendag een goede gelegenheid om deze zaken (weer) aan de orde te stellen.''

Paul van den Bergh, Tilburg: ,,Aandacht voor de emancipatie van de vrouw blijft nodig. Of het nu gaat om moord op ongewenste dochters, bruidverbrandingen, vrouwenbesnijdenissen of om vrouwenhandel en gedwongen prostitutie in Nederland. In dat opzicht is het doel van Internationale Vrouwendag niet achterhaald of bereikt.''

Inge Veldhuis, Amsterdam: ,,Zeker nu we een multiculturele samenleving (proberen te) creëren en we vrouwenbesnijdenis niet alleen in landen als Somalië hebben, maar om de hoek bij wijze van spreken, dienen we in Nederland een actief emancipatiebeleid te hebben, gericht op het versterken van het zelfbewustzijn van de vrouw.''