Toch interesse bedrijven

Voor de ministeriële evenementen van het Nederlands voorzitterschap is in totaal bijna honderd miljoen euro beschikbaar. Naast de 68 miljoen die het rijk heeft begroot, bieden de diverse departementen gemiddeld 2 miljoen euro, schat projectleider J. van der Werff. Vorige maand kwam aan het licht dat pogingen van Nederland om bedrijven mee te laten betalen aan de kosten nog weinig hadden opgeleverd. Van der Werff zegt nu dat er inmiddels ,,beduidend meer belangstelling is van bedrijven, vooral van bedrijven in de sfeer van de telecommunicatie.'' Toch denkt hij dat de belangstelling beperkt zal blijven tot het verlenen van enkele diensten.