Studieschuld aftrekbaar in box 3?

Bij de Informatie Beheer Groep (IBG) bouw ik tijdens mijn studie een flinke studieschuld op. Aan de andere kant bezit ik in box 3 een vermogen, waarmee ik boven de vrijstelling van 19.252 euro uitkom. Kan ik mijn studieschuld daarvan aftrekken, om zo minder aan heffing (1,2 procent) te betalen? Stel dat ik mijn studie niet afmaak, dan moet ik die schuld afbetalen en heb ik me jarenlang rijker gewaand dan ik was door de schuld niet af te trekken. Maak ik mijn studie wél af, dan wordt de schuld kwijtgescholden.

Stel dat ik vanaf nu die schuld van mijn vermogen aftrek, loop ik dan de kans met terugwerkende kracht geen schuld gehad te hebben en betaal ik daardoor dan een naheffing plus rente? Of krijg ik in feite een dan belastbare schenking van de IBG, in de ogen van de fiscus?

(T. van D.)

Dit is een interessant fiscaal verhaal. De rente op leningen is niet aftrekbaar, behoudens enkele uitzonderingen, maar de schuld zelf valt (behalve de ondergrens van 2.600 euro per persoon) in box 3 en verlaagt het daar belastbare vermogen. Gaf u dit in de voorgaande jaren niet zo aan, dan kunt dat alsnog doen en belasting terugontvangen.

Bent u er haast zeker van dat de lening wordt kwijtgescholden, dan moet u daar (in theorie) rekening mee houden bij de aftrek in box 3. U trekt dan minder af en heeft dan niets te vrezen van de kwijtschelding. Hoevéél minder is voer voor fiscale liefhebbers, daar zou ik maar geen rekening mee houden.

Adriaan Hiele beantwoordt ook vragen op de website www.nrc.nl/hiele

    • Adriaan Hiele