Studie minderbedeelde

Sinds jaar en dag geef ik een bescheiden bijdrage aan goede doelen, onder meer aan organisaties die zich bezighouden met ontwikkelingswerk. Deze giften zijn aftrekbaar. Nu is mij gevraagd om de studie van een minderbedeelde in een ontwikkelingsland mede te bekostigen. Dit is geen erkende stichting en giften zijn niet aftrekbaar. Ik betreur het dat dit initiatief tot armoedebestrijding, zonder overheadkosten, zo miskend wordt. Ziet u een mogelijkheid om deze gift aanvaardbaar te maken voor de belastingdienst?

(B. van D.)

Ja, via een erkende stichting, onder voorwaarde dat uw gift naar de door u aangewezen persoon gaat. Welke stichting dat moet zijn, weet ik niet. Maar u kunt toch ook geven zonder die belastingaftrek?

    • Adriaan Hiele