Optimaliseer vertrouwen in reguliere curatieve zorg 3

3Recent is door de inspectie voor de gezondheidszorg geopperd dat medische diagnoses alleen door artsen gesteld zouden moeten worden, dit om kwakzalverij zoals in de casus Millecam in te dammen. Een interessant voorstel, dat echter al gauw praktische bezwaren oproept, zoals: `wanneer is een uitspraak te beschouwen als een medische diagnose?' Misschien is het voorstel werkbaar te maken door te bedenken waaróm men een diagnose stelt: in de praktijk vrijwel altijd ten behoeve van de prognose. Aan de diagnose zit altijd een verhaal over hoe het afloopt, al of niet na behandeling. Het is hier dat de meeste ongelukken kunnen gebeuren: als patiënten met een ernstige ziekte zich afwenden van reguliere therapie op grond van een door alternatieve genezers gestelde prognose.

Wat mij betreft mag iedereen dus een `diagnose' stellen die past in zijn belevingswereld. Het stellen van een prognose zou voorbehouden moeten worden aan artsen en bevoegde paramedici.

    • Maarten Boers