Optimaliseer vertrouwen in reguliere curatieve zorg 1

1Jurriaan Kamp opent zijn stuk in NRC Handelsblad van 27 februari met `De heksenjacht is geopend'. Na lezing van zijn tekst kun je je afvragen wie de heksenjager is. Tweemaal zoveel borstkanker onder vrouwen die 500 of meer dagen antibiotica hebben gebruikt? Het suggerreert dat antibiotica kankerverwekkend zijn. Een voor de hand liggende uitleg van dit verband is dat mensen met een zwakkere gezondheid meer medicatie gebruiken en een kortere levensverwachting hebben.

Kamp meent dat de farmaceutische industrie ziekte, gezondheid en genezing dicteert. Verbluffend is de zin: ,,Het zou toch kunnen opvallen dat tegenwoordig steeds nieuwe syndromen worden gepresenteerd waarvoor toevallig – ook een nieuw medicijn blijkt te zijn ontwikkeld.'' Wat een onzin. Zijn het de aanklagers van de alternatieve `genezers' die de nagedachtenis aan Sylvia Millecam bezoedelen, zoals Kamp stelt?

Het getuigt andersom van slechte smaak dat hij deze tragedie aanhaalt om criticasters van alternatieve `genezers' in een negatief daglicht te stellen. Zijn de resultaten van reguliere behandeling van borstkanker zo slecht als Kamp suggerreert? Nee, dat zijn ze niet.

Hardnekkig is het non-argument: `als de helft van de Nederlanders complementaire hulp inschakelt, dan moeten het toch wel goed zijn?'

Allereerst is de belangstelling voor alternatieven een stuk bescheidener, die ligt al tientallen jaren onder 10 procent. Ten tweede zegt dit percentage niets over kwaliteit. Natuurlijk hebben mensen de keus hulp te zoeken waar ze willen. Meer nog hebben ze recht op goede voorlichting.

    • Kees Swagerman