Naheffing bij pc-privé-regeling

Naar schatting 40.000 werknemers, ongeveer 10 procent van de mensen die gebruik maken van de pc-privé-regeling, dreigen een heffing van de belasting te krijgen, die kan oplopen tot honderden euro's. Dit is te voorkomen als werkgever en werknemer de regeling aanpassen. Dat heeft staatssecretaris Wijn van Financiën geschreven in antwoord op Kamervragen. Het kabinet heeft de regeling versoberd onder druk van de Tweede Kamer.