Moslima's ontdekt door de feministes

Voor de Internationale Vrouwendag op 8 maart vinden in meer dan 55 Nederlandse gemeenten activiteiten plaats. De feministische aandacht gaat steeds meer uit naar allochtone vrouwen in Nederland.

Op de redactie van het feministisch maandblad Opzij komen één keer per maand allochtone vrouwen van verschillende komaf over de problematiek rond hun emancipatie praten. ,,Ik hoop dat er onder deze vrouwen een nieuwe feministische golf op gang komt'', zegt Cisca Dresselhuys, hoofdredactrice van Opzij. De bedoeling is dat de vrouwen uiteindelijk ook een actieplan maken om de positie van onderdrukte allochtone vrouwen te verbeteren. Deze maand staat in Opzij een artikel over de vraag waarom vrouwen besluiten hun hoofdoek af te doen.

Ook een aantal gemeenten besteedt aandacht aan het onderwerp allochtone vrouw en emancipatie. GroenLinks-Kamerleden Femke Halsema, Naima Azough en Farah Karimi organiseren maandag in Amsterdam een bijeenkomst. Centraal staat de vraag hoe vrij vrouwen zich nu eigenlijk voelen als het gaat om seksualiteit, geloof, emancipatie en huwelijk. Vooraf aan de bijeenkomst is er ook een uitvoering van de `Gesluierde monologen'. Die voorstelling is een islamitische versie van de Vagina Monologen, waarbij vrouwen op het podium praten over intieme zaken.

In Amsterdam houdt onder andere Pektas-Weber van Al-Nisa zondag een lezing over de emancipatie van de moslimvrouwen. Zij zal spreken over de druk vanuit de Nederlandse samenleving en de regering om te emanciperen enerzijds, en de druk vanuit eigen kring om niet van de eigen cultuur en religie af te wijken anderzijds.

De Internationale Vrouwendag werd in 1910 in het leven geroepen tijdens de internationale vrouwenconferentie in Kopenhagen. In de daaropvolgende jaren werd de actiedag in een groeiend aantal landen overgenomen, totdat de Eerste Wereldoorlog in 1914 een eind maakte aan de jaarlijkse themadag. In de jaren zeventig leefde de belangsteling voor deze dag weer op.