Minister Verdonk weet voor `vignet' niet wat zij meten wil

`Meten is weten, maar weet wat je meet', luidt een verstandige waarschuwing. Minister Verdonk laat de Stichting voor Economisch Onderzoek (SEO) van de Universiteit van Amsterdam momenteel onderzoeken of het mogelijk is om met de zogeheten vignettenmethode de mate van integratie van allochtonen in de Nederlandse samenleving vast te stellen (NRC Handelsblad, 1 maart). De opdracht van de minister maakt duidelijk dat zij niet weet wat zij meten wil. Bij de vignettenmethode wordt proefpersonen (eerst weinig experts, later veel gewone mensen) een aantal korte beschrijvingen van fictieve allochtonen voorgelegd. De respondenten moeten aangeven hoe geïntegreerd zij deze vignetallochtonen vinden. Bestudering van de resultaten brengt vervolgens aan het licht wanneer mensen allochtonen `geïntegreerd' vinden.

Als Verdonk wil weten welke categorieën Nederlanders welke subjectieve maatstaven hanteren bij hun oordeel of allochtonen geïntegreerd zijn, dan kan dit een interessante methode zijn. Maar de mate van integratie van allochtonen is zo niet echt te meten, laat staan in de `harde cijfers' waarop prof.dr. Van Praag in diezelfde krant zegt te hopen.

    • Jannes Hartkamp