Militairen lang wakker houden is spelen met vuur

In NRC Handelsblad van 2 maart staat een artikel met als kop: `Defensie wil militair lang wakker houden'. Het gaat om het middel Modafinil, dat geregistreerd is als medicijn tegen narcolepsie, een ziekte gekenmerkt door continue behoefte aan slaap. Maar mag dit middel gebruikt worden om de normale slaapbehoefte van gezonde militairen te onderdrukken? Dit zogenaamd `off-label'-gebruik van een geneesmiddel kan gevaarlijke gevolgen hebben.

In 1999 heb ik in het Pharmaceutisch Weekblad een artikel geschreven over de mogelijke oorzaak van het Golfsyndroom, waaraan duizenden militairen leden na de Golfoorlog. Er zijn aanwijzingen dat het Golfsyndroom veroorzaakt is door het preventief toedienen van een middel tegen gifgas. In het geval van Modafinil is het niet ondenkbaar dat het normale dag-nacht-ritme (circadiaans ritme) bij langdurig gebruik permanent ontregeld wordt. Het ministerie van Defensie zou in zo een geval flinke schadevergoedingen moeten uitbetalen aan (ex)militairen met slaapproblemen.

Het is duidelijk dat wetgeving nodig is om te bepalen of en eventueel wanneer er aan gezonde militairen (niet-geregistreerde) geneesmiddelen mogen worden toegediend.

    • D.O.E. Gebhardt
    • Gepensioneerd Biochemicus Oegstgeest