Investeerders ontdekken Oost-Europa

Investeerders krijgen steeds meer belangstelling voor Oost-Europa en het gebied van de voormalige Sovjet-Unie. Met de uitbreiding van de EU zal de interesse naar verwachting toenemen.

Deze verwachting heeft de Oost-Europabank uitgesproken tijdens de presentatie van de resultaten over 2003.

De activiteiten van de Oost-Europabank (EBRD) hebben zich het afgelopen jaar op alle investeringsterreinen en in alle landen verder uitgebreid. Daarbij heeft de bank, die speciaal is opgericht om voormalige communistische staten te helpen bij de overgang naar een vrijemarkteconomie, ook een toenemend aantal commerciële cofinanciers weten aan te trekken voor haar plannen.

Bij de presentatie in Londen maakte de bank deze week bekend dat er in 2003 119 projecten getekend zijn, waarbij voor 2,1 miljard euro aan leningen is uitgekeerd en voor 3,7 miljard euro is toegezegd. Volgens de bank zouden de recordresultaten van vorig jaar ruimschoots zijn overtroffen wanneer de stand van de euro ten opzichte van de dollar gunstiger was geweest. Commerciële financiële instellingen participeerden in investeringen voor een bedrag van 2,7 miljard euro, ruim meer dan in het topjaar 2001 toen de zakelijke investeerders 30 procent voor hun rekening namen.

De EBRD investeerde het afgelopen jaar in nieuwe projecten die varieerden van luchtvaartindustrie in Rusland tot het telefoonnetwerk in Kazachstan. De economische groei in het investeringsgebied was voor het derde achtereenvolgende jaar hoger dan het wereldgemiddelde.

EBRD-directeur Jean Lemierre verwacht dat de belangstelling van investeerders na 1 mei zal toenemen wanneer acht landen uit het voormalige Oostblok zullen toetreden tot de Europese Unie. Veel internationale beleggers zijn al aanwezig in het gebied, aldus Lemierre, maar veel anderen wachten nog op 1 mei.

Ook na de toetreding tot de Europese Unie zal de EBRD actief blijven in die landen (Polen, Hongarije, Estland, Letland, Litouwen, Tsjechië, Slovenië en Slowakije). Door de stijgende omvang van de particuliere sector verwacht de Oost-Europabank wel dat haar rol zal afnemen.