Hustinx & Co gebruiken wel de studiefinanciering 2

2Stijn Hustinx, die op 25-jarige leeftijd nog moet afstuderen, vergeet in zijn reactie op het artikel van Kees Schuyt (Opinie & Debat, 21 februari), dat de 60-plussers op de leeftijd van Stijn al dikwijls 10 jaar arbeidsverleden hadden opgebouwd. Bovendien bestond er in die tijd geen studiefinanciering, waar Hustinx & Co al jarenlang gebruik van maken.

Veel jongeren betreden nu zo laat de arbeidsmarkt, dat er zelfs geen 40 jaar arbeidsverleden meer opgebouwd kan worden, zo zij al op 65-jarige leeftijd met pensioen willen gaan.

Stijn Hustinx & Co doen er goed aan zich te realiseren, dat al de voorzieningen die heden ten dage als normaal gezien worden, zoals studiefinanciering (en ook de bijstand 1960) voor een groot deel uit de portemonnee van Schuyt & Co komen.

    • Erica Eykema Overweg