Hustinx & Co gebruiken wel de studiefinanciering 1

1Student Stijn Hustinx (1978) vindt dat `afdoende' aanvullend verzekerden ook AOW-premie moeten betalen (NRC Handelsblad, 3 maart). Dan pas is sprake van enige solidariteit. Hofland schreef gelukkig een column op dezelfde opiniepagina. Ik behoor tot de generatie 1925-1945 en voel mij beschaamd door Hustinx. Mijn vrouw en ik gingen pas op een (binnenlandse) vakantie met onze kinderen, toen wij meer dan tien jaar waren getrouwd en ik al 15 jaar AOW-premie betaalde. Voordien was er geen geld. Onze kinderen (veel ouder dan Hustinx), inmiddels allen hbo tot en met PhD kwamen met soberheid en hard werken tot waar zij nu zijn. De heer Hustinx begint binnenkort na zijn afstuderen met echt AOW-premie betalen.

Graag hoor ik van hem bij leven en welzijn weer het woord solidariteit, nadat hij gedurende de komende 15 jaren zijn 8 procent vakantietoeslag in het AOW-fonds heeft gestort, boven zijn normale AOW-premie. Pas alsdan, dus rond zijn veertigste, vind ik hem solidair en `offerden' hij en ik `gelijk'. In zijn huidige geschrift mis ik veel inzicht in maatschappijgeschiedenis.

Misschien dat hij als promovendus nog wat bij kan leren/onderzoeken en over een jaar of vier/vijf iets relativerender/wijzer ons AOW'ers kan toespreken in NRC Handelsblad.

    • Erzo Luttmer