Gros criminelen pleegt recidive

Tweederde van alle mensen die in 1977 door een rechter zijn veroordeeld, gaat binnen 25 jaar opnieuw de fout in. Een kleine groep recidivisten stond in die periode zelfs meer dan vijftig maal voor de rechter wegens een misdrijf. Dat blijkt uit onderzoek van de criminologen A. Blokland en P. Nieuwbeerta. De onderzoeksresultaten staan in het Tijdschrift voor Criminologie, dat vandaag verschijnt. Het risico op een nieuwe veroordeling is het grootst bij veroordeelden voor vermogensdelicten. Daders van geweldsdelicten blijken relatief minder vaak in herhaling te vervallen. De veroordeelden gaan relatief snel weer in de fout, de meesten al binnen twee jaar. Mannen plegen twee maal zo snel en twee maal zo veel delicten dan vrouwen.