Gentechnologie betekent macht over ons voedsel 1

1Patrick Moore betoogt in Opinie & Debat van 28 februari dat Greenpeace liever blinde kinderen heeft dan genetisch gemodificeerde rijst. Hij betoogt terecht dat Greenpeace Hollywood-verzinsels gebruikt om de verspreiding van genetisch gemodificeerde gewassen tegen te gaan, en dat deze gewassen juist de boeren en consumenten ten goede komen. Maar dat is slechts het halve verhaal.

In de eerste plaats trapt hij in een klassieke valkuil. Men kan volhouden dat genetisch gemodificeerde rijst kan helpen om blindheid bij kinderen als gevolg van vitamine A tekort te voorkomen. Echter, ook de verruiming van het dieet van kinderen en volwassenen met groenten, al of niet van inheemse oorsprong, kan hetzelfde bereiken, en mogelijk is het geld dat nu besteed wordt aan de gentech-oplossingen beter besteed in onderzoek ter veredeling van inheemse groenten. Dat gebeurt niet, en dat heeft te maken met commerciële belangen.

In het algemeen gaan de voorvechters van genetisch gemodificeerde gewassen eraan voorbij dat de toepassing van deze techniek door de hoge investeringskosten is voorbehouden aan een klein aantal bedrijven. Dat leidt tot verdere concentratie in de veredelingsindustrie, en tot een situatie waarbij een klein aantal spelers straks nog bepalen waarin en waarmee veredeld zal worden, en dus wat wij als consument op termijn nog op ons bord kunnen verwachten. Dat zal logischerwijze steeds minder gevarieerd zijn.

Genetische modificatie heeft niet alleen te maken met blinde kinderen. Het heeft ook te maken met onderzoeksprioriteiten, met geld, en met macht over ons voedsel.

    • Wageningen Universiteit
    • Bert Visser