Genocide Miloševic is `niet bewezen'

De amici curiae hebben het Joegoslavië-tribunaal gevraagd ex-president Slobodan Miloševic vrij te spreken van genocide. De vrienden van het hof vinden dat de aanklagers deze zwaarste aanklacht tegen Miloševic niet hebben kunnen bewijzen in het proces tegen de ex-president.

Dit blijkt uit een verzoekschrift dat de griffie van het tribunaal gisteren heeft gepubliceerd.

De amici curiae, die moeten toezien op de eerlijkheid van het proces bij afwezigheid van een verdediger van de vroegere Joegoslavische president, menen dat de aanklagers de afgelopen twee jaar niet hebben bewezen dat Miloševic een ,,specifieke intentie'' had om in het geheel of gedeeltelijk een bevolkingsgroep uit te roeien. Uit het gedrag van Miloševic valt geen genocidale intentie af te leiden, en het is ook niet bewezen dat hij genocide heeft gepland of bevolen, aldus de amici.

De amici, onder wie de Brit Steven Kay, hebben hun verzoek ingediend nadat de aanklagers het eerste deel van de presentatie van hun bewijsmateriaal eind februari afrondden. Als de rechters dit verzoek inwilligen, betekent dit dat Miloševic tussentijds van de beschuldiging genocide in de aanklacht wordt vrijgesproken. In dat geval hoeft hij zich op dat punt niet te verdedigen.

Als de genocide-aanklacht wegvalt, blijven nog misdaden tegen de mensheid en oorlogsmisdaden in Bosnië, Kroatië en Kosovo over in de omvangrijke tenlastelegging. Het proces is geschorst tot 8 juni om Miloševic (62) de gelegenheid te geven zijn verdediging voor te bereiden.

De Jamaicaan Patrick Lipton Robinson is gisteren benoemd tot voorzittend rechter van het proces. Hij volgt de Brit Richard May op die wegens gezondheidsredenen het Joegoslavië-tribunaal verlaat.