Frankrijk: AFZ reëel gevaar

De groepering AZF die, naar deze week bekend werd, sinds september vorig jaar de Franse staat geld probeert af te persen onder dreiging van terroristische aanslagen bestaat uit `zeer georganiseerde, methodisch te werk gaande mensen, die een reëel gevaar vormen'. Dit zegt een niet bij naam genoemde `hoge politiefunctionaris' in het Franse dagblad Le Monde, in de editie van gisteren.

De Franse autoriteiten baseren hun conclusie op zorgvuldige bestudering van de in totaal vijf brieven die AZF op 11 september vorig jaar en 13, 17, 21 en 26 februari stuurde naar het presidentiële paleis en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Le Monde publiceerde gisteren ook delen van deze brieven.

Volgens de krant hebben de autoriteiten vergeefs geprobeerd vingerafdrukken op de post te achterhalen. Zorgvuldige bestudering van de brieven door psychologen en terrorismedeskundigen leidde tot de conclusie dat de dreigementen serieus genomen moeten worden. Volgens Le Monde verraden de brieven `duidelijk [...] gevoel voor detail en organisatie'. ,,Ze zijn lang en verbazingwekkend en geven evenveel aanleiding tot glimlachen als tot onrust', zo concludeert de krant. In de eerste brief van 11 september 2003 presenteert AZF zich als een `seculier broederschap' en worden motieven en doelstellingen uit de doeken gedaan. Er wordt ook in aangekondigd dat op de enveloppen van alle volgende post het logo van AZF zal staan `ter voorkoming van misverstanden'. Het logo van AZF bestaat uit de drie letters met daaronder een gestileerde, horizontale pijl.

AZF zegt op alles te zijn voorbereid. ,,Omdat we het voordeel hebben een lange tijd te hebben kunnen nadenken [...] denken we vrijwel alle mogelijke tegenaanvallen [...] voorzien te hebben', zo schrijft AZF in een brief van 13 februari. De te gebruiken helikopter voor het droppen van het losgeld wordt door de groepering nauwkeurig omschreven.

[vervolg CHANTAGE: pagina 6]

'Grote wolf' chanteert 'Suzy'

Verder geeft de groep blijk van technologische en cartografische kennis, met zeer gedetailleerde opgave van lengte- en breedtegraden van de plaats van een later door de Franse politie aangetroffen bom. Daarmee toonde AZF aan geen loze dreigementen te uiten.

De bom, met een geavanceerd en tot dusverre onbekend ontstekingsmechanisme was aangebracht onder een treinspoor bij Limoges. Het projectiel bleek bij een proefontploffing krachtig genoeg om een stuk spoorlijn dertig meter de lucht in te blazen.

De chantage van AZF, vernoemd naar de chemische fabriek bij de Zuid-Franse stad Toulouse die in september 2001 ontplofte – waarbij 31 mensen om het leven kwamen – werd afgelopen woensdag bekend.

Tot dat moment communiceerde de overheid heimelijk met AZF, via de rubriek met veelal ludieke, persoonlijke advertenties in het dagblad Libération. Daarin noemde de overheid zich op aanwijzing van AZF `Suzy' en werd AZF `mijn grote wolf' genoemd. Behalve met brieven onderhield AZF het contact met zeer korte, niet-traceerbare telefoontjes uit publieke cellen. De telefoontjes werden gepleegd door een vrouw.

Afgelopen maandagmiddag ondernam de Franse politie een poging om het geëiste losgeld van bijna vijf miljoen euro met een helikopter te droppen op een veld in de Loiret, ten zuiden van Parijs. Door onduidelijkheid over de precieze plek mislukte die poging. Sindsdien is er geen contact meer geweest tussen de overheid en AZF. De groepering had tevoren gezegd twee weken stilte in acht te nemen ingeval van `bedrog' of onvoorziene gebeurtenissen, ,,hetgeen een onderbreking van het spoorwegverkeer inhoudt, net als de waarschijnlijkheid van één of twee ontploffingen elders.'

Het contact via Libération is ook onmogelijk gemaakt door het bekend worden van de chantage.

De Zuid-Franse krant La Dépêche du Midi publiceerde er woensdagochtend als eerste over. Kort voor de publicatie had de Franse minister van Binnenlandse Zaken, Nicolas Sarkozy, alle redacties van radio, televisie en kranten verzocht de stilte te bewaren, in het belang van het onderzoek en ter voorkoming van paniek.

De reizigers hebben het gisteren niet massaal laten afweten.

Gerectificeerd

Dreigbrief Frankrijk

In het artikel Frankrijk: AFZ reëel gevaar (6 maart, pagina 1) staat dat de AZF een eerste dreigbrief verstuurde op 11 september vorig jaar. Dat was op 11 december. De naam van de groepering is in de tekst correct gespeld: AZF.

    • Pieter Kottman