De lezer schrijft over de geweldsinstructie in Irak

Na lezing van het artikel `OM vroeg achteraf geweldsinstructie' in NRC Handelsblad van 28 februari bleef ik in grote verwarring achter. Wat is nu de bedoeling van dit artikel? Het opnemen van een kop als deze op de voorpagina nog wel suggereert dat het vreemd/onbegrijpelijk/onjuist zou zijn dat het openbaar ministerie de instructie pas na het schietincident heeft opgevraagd.

Wat had deze krant dan verwacht? Dat het OM zijn budget zou gebruiken om alle beleidsstukken in Nederland die mogelijk in een zaak van belang zouden kunnen zijn, op te vragen? Bedoelt de krant dat zulks een effectieve(re) tijdsbesteding zou zijn? Het lijkt mij volkomen voor de hand liggend dat je als OM informatie pas opvraagt als je het nodig hebt. Of heeft de redactie gedacht hiermee mooi aansluiting te kunnen vinden bij lezers die toch al een negatief beeld hebben van het OM? Ik had van NRC Handelsblad meer genuanceerd denkwerk verwacht of ten minste een artikel waaruit blijkt welk verwijt de krant het OM in dit verband nu echt maakt. Jammer.

    • Lars Hogendoorn