Autismebelangen (2)

Het vermoeden dat kinderen toch niet autistisch worden door mazelenvaccins is deze week verder versterkt. Tien van de dertien auteurs van een in 1998 verschenen artikel (The Lancet, 28 febr 1998) waarin een verband wordt gesuggereerd tussen het bof-mazelen-rodehond-vaccin (BMR) en autisme trekken die conclusie terug (The Lancet, 6 maart). Ze zijn er na vervolgonderzoeken in de afgelopen jaren van overtuigd geraakt dat het BMR-vaccin geen autisme veroorzaakt.

De auteurs van het artikel uit 1998 kwamen vorige week onder vuur te liggen. De redactie van The Lancet bekritiseerde de onderzoekers omdat destijds niet was gemeld dat eerste auteur Andrew Wakefield ook werkte voor een advocaat die een rechtszaak namens ouders met autistische kinderen wilde aanspannen. Enkele van die kinderen behoorden tot de 12 die in het onderzoek werden beschreven. De redactie van het tijdschrift trok het artikel net niet terug.

De 13 auteurs van het oorspronkelijke onderzoek zijn nu in twee kampen uiteengevallen. Tien spijtoptanten, die hun conclusies hebben teruggetrokken, staan tegenover dr. Andrew Wakefield en neuroloog dr. Peter Harvey. Een van de oorspronkelijke 13 auteurs was onvindbaar.

Harvey schreef onlangs nog (The Lancet, 14 febr) dat er ``toenemend sterke aanwijzingen zijn voor een oorzakelijk verband tussen het BMR-vaccin, een unieke darmziekte en autisme.'' Die brief was een reactie op dr. Simon Murch – één van de terugtrekkers. Die stelde: ``Er zijn nu ondubbelzinnige aanwijzingen dat er géén verband is tussen BMR-vaccin en autisme.'' (The Lancet, 1 nov 2003).

Murch wijst op de gevaren. De vaccinatiegraad is door BMR-angst in Groot-Brittannië zo ver gedaald, dat daar kinderen met een transplantatienier (en een onderdrukt afweersysteem) inmiddels hersenvliesontsteking door het mazelenvirus kregen. De kuddebescherming die ontstaat bij een hoge vaccinatiegraad is bij deze kinderen weggevallen.

    • Wim Köhler