Alles voor je kind, tot dertig jaar

Er bestaat een belastingaftrek voor het levensonderhoud van kinderen tot dertig jaar, wanneer aan vier wettelijke voorwaarden is voldaan. Voor mijn zoon gaan die voorwaarden op en daarom paste ik in 2001 en 2002 zo'n aftrek toe. De inspecteur vindt echter, op grond van de hoogte van het eigen inkomen van mijn zoon, dat hij niet behoeftig is en ik niet moreel verplicht ben hem te steunen. Zijn dat geldige overwegingen om mijn aftrek te weigeren? Is er ergens een volledige opsomming van criteria beschikbaar?

(P. R. S.)

Het eigen inkomen van uw kind is inderdaad een eis. Een zo vanzelfsprekende dat deze bijna nergens wordt vermeld. Over deze materie kan overigens wel een dispuut met de inspecteur ontstaan, want er zijn geen exacte grenzen of criteria van het inkomen van het betreffende kind vastgelegd, waarbij de aftrek niet meer wordt toegestaan.

    • Adriaan Hiele