Aldi moet chauffeur terugnemen

Aldi vroeg de kantonrechter zonder succes om ontbinding van het arbeidscontract van een kritische werknemer van het supermarktbedrijf.

Applaus, luid gejuich en een enkele vreugdetraan. Toen de rechter uitspraak deed vierden familie, vrienden en collega's van Willem van den Broek gistermiddag een feestje in het kantongerecht van Eindhoven: de 49-jarige vrachtwagenchauffeur mag niet worden ontslagen door Aldi Best BV.

Op 22 januari ontsloeg Aldi Van den Broek op staande voet, nadat hij zich op Radio 1 kritisch had uitgelaten over de arbeidsverhoudingen bij de supermarktketen. De kantonrechter vond dat die opmerkingen geen reden waren het arbeidscontract te ontbinden. Van den Broek, trucker maar ook actief vakbondsman en voorzitter van de belangengroep van Aldi's distributiecentrum, had volgens de rechter voor de microfoon weliswaar ,,onhandige, weinig gepolijste uitspraken'' gedaan, maar die ook laten volgen door ,,positieve woorden'' naar Aldi toe.

De rechter oordeelde hard over Aldi. Hij zei ervan overtuigd te zijn dat het einde van de dienstbetrekking alles te maken had met ,,de activiteiten'' (het vakbondswerk) van Van den Broek. ,,Vóór 22 januari had Aldi al een dossier opgebouwd over Van den Broek. Vervolgens maakte Aldi van het radio-interview gebruik om hem aan te pakken. Maar iemand die 23 jaar netjes voor je heeft gewerkt, zet je niet zo maar op de keien.''

Advocaat A. van der Schee van Aldi vertelde op de zitting dat Van den Broek ,,de reputatie van het bedrijf ernstige schade heeft toegebracht''. Met uitlatingen als ,,de werknemers zijn bang, ze worden geïntimideerd'' en ,,Aldi beschuldigt iemand valselijk van diefstal'' heeft hij zich volgens haar ,,onmogelijk'' gemaakt. Van den Broek schond bij het concern ook de geheimhoudingsplicht en de loyaliteitsverplichting, meldde ze. ,,En waarom zocht hij de media op, waarom liep hij als voorzitter van de belangengroep niet bij de leidinggevenden binnen om problemen aan te kaarten?''

Volgens Van der Schee heerst er sinds de staking van vorig jaar juli – 120 Aldi-werknemers protesteerden toen tegen de `verziekte werkomstandigheden' – een ,,goede genormaliseerde verhouding'' tussen het kader en de chauffeurs. De opmerking leidde tot enig hoongelach op de publieke tribune. ,,U heeft de zaal niet overtuigd'', merkte de rechter op. Toen Van den Broek het woord kreeg, klaagde hij over de ,,slechte band'' tussen de bedrijfsleiding en de werkvloer. ,,Tot midden vorig jaar praatte de belangengroep vier, vijf keer per jaar met de directie over collectieve kwesties. De directie zegde in de zomer toe daarmee door te gaan, maar is die belofte niet nagekomen.''

FNV Bondgenoten voegde zich deze week in de rechtszaak, aan de kant van de chauffeur. Het was de eerste keer dat de vakbond zich mengde in een individuele ontslagprocedure. Raadsman R. van der Stege van de bond zei dat de situatie bij Aldi Best al jaren wordt gekenmerkt door arbeidsverhoudingen die veel te wensen over laten. Hij noemde ,,onheuse bejegeningen in het kader van de werkzaamheden'' en ,,intimiderend gedrag van leidinggevenden''.

Advocaat A. Joosten van Van den Broek gooide tevoren in zijn betoog olie op het vuur: ,,Vier zieke collega's van Van de Broek wilden deze zitting bijwonen. Aldi verhinderde dat door hen voor een spoedcontrole bij de bedrijfsarts op te roepen.'' En vijftien chauffeurs ondertekenden deze week een brief waarin ze te kennen gaven Van den Broek te steunen, voegde hij daaraan toe. ,,De baas riep hen bij zich om die handtekening weer weg te halen.'' Dat laatste is niet waar, klonk het uit de mond van Aldi's chef expeditie.

Komende maandag wil Van den Broek weer aan het werk bij Aldi. Hij zei ,,hart'' te hebben voor ,,het mooie bedrijf Aldi met zijn uitgekiende formule''. ,,Maar ze vergeten wel eens dat ze met mensen te maken hebben en daar moeten we wat aan doen.''

    • Guido de Vries