Terra College

Het doen verwijderen van de drie leerlingen, die zich als vrienden van Murat D. opwierpen, van het Terra College in Den Haag laat zien hoe de schoolleiding vervreemd is van de wereld van de leerlingen die het vmbo bezoeken. Volgens de leiding zouden docenten niet meer in staat zijn om de drie vrienden als leerlingen in hun klas te hebben. Zij nemen zichzelf daarbij als norm voor hun gedrag. Zij realiseren zich daarbij niet wat het betekent vanuit een ander perspectief. Het is in Nederland gebruik dat familie van iemand die een moord heeft gepleegd niet hoeft te getuigen. Het lijkt me in het verlengde daarvan niet ongebruikelijk dat vrienden van iemand die een moord heeft begaan, als eerste reactie andere criteria hanteren bij de beoordeling van iemands gedrag dan gewoonlijk. Als hier sprake is van botsing van culturen, hoeft dat niet ten koste te gaan van een van de twee culturen: van die met de minste macht. Als dat toch gebeurt, is sprake van een kloof die weinig goeds belooft voor de toekomst.

    • Ton Jörg