Spanje

In de aanloop naar de Spaanse verkiezingen van 14 maart vormt de interventie in Irak een dankbaar onderwerp voor de socialistische oppositie. Negen op de tien Spanjaarden was immers tegen het gewapende ingrijpen in Irak, miljoenen Spanjaarden gingen in protest de straat op.

Premier José María Aznar liet zich daar weinig aan gelegen liggen. Spanje leverde 1.300 man aan troepen na afloop van de invasie. In totaal zijn in Irak ongeveer 100.000 buitenlandse troepen gelegerd uit 35 landen.

Volgens het ministerie van Defensie in Madrid worden de Spaanse troepen ingezet voor de bewaking van de orde en om de bevolking te helpen. Schietinstructies bestaan, maar daarover worden geen mededelingen gedaan omdat het de veiligheid betreft, aldus een woordvoerder.

In tegenstelling tot Nederland zijn de regels over het gebruik der wapenen wel het laatste onderwerp waar Spanje zich druk over maakt. In het politieke debat voeren fundamenteler vragen over de kwaliteit van de democratie en het internationale recht de boventoon.

Wat moeten Spaanse troepen in een bezettingsmacht die voldoende rechtsgronden ontbeert? Wat stelt democratische controle eigenlijk voor als de regering weigert de kwestie in het parlement te behandelen? Als de socialisten aan de macht komen willen ze de Spaanse troepen voor eind juni van dit jaar uit Irak terugtrekken tenzij de Verenigde Naties het voortouw neemt in Irak.