Ramsj

Marilyn Yalom: A history of the wife. Gebonden, HarperCollins 2001, van €30,10 voor €7,90. De Boekenmarkt Den Haag (070-3658226)

Interessante, goed geschreven studie over het huwelijk en de positie van de gehuwde vrouw door de eeuwen heen: vanaf de oude Grieken en Romeinen, via de zegetocht, sinds de Middeleeuwen, van `romantische liefde', tot aan het moderne (westerse) huwelijk. Boek is gebaseerd op een analyse van godsdienstige gebruiken en sociale gewoonten, aangevuld met smakelijke anekdotes – vooral uit het leven van vrouwen die het niet zo nauw namen met de huwelijksmoraal van hun tijd. Bedoeld voor `any woman who is, has been, or ever will be married', schrijft Yalom, docent vrouwengeschiedenis aan Stanford University.

Daniel Moran: Wars of national liberation. Gebonden, Cassell 2001, van €32,70 voor €14,50. De Boekenmarkt Den Haag

Deel uit de serie Cassell's history of warfare, onder hoofdredactie van John Keegan. Aan bod komen de vele nationalistische en antikoloniale bevrijdingsoorlogen die in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog overal ter wereld losbarstten: China, Korea, Algerije, Indonesië, Angola, Cuba, etc. Niet al te diepgravend, maar wel geslaagd als vrijwel compleet overzicht. Bij Steven Sterk ligt een boek over een organisatie die vijftig jaar later de wereld in brand zet: De nieuwe jakhalzen van Simon Reeve, een goede, informatieve (ondanks de boulevardbladachtige titel) studie over Al-Qaeda. Van €16,95 voor €5,-

Jonathan Franzen: The Corrections. Gebonden, Farrar, Straus and Giroux 2001, van €34,03 voor €9,. Het Martyrium Amsterdam

`De berichten over de dood van de Amerikaanse roman zijn zwaar overdreven, zo demonstreert het derde boek van de 42-jarige New-Yorker Jonathan Franzen. De familiesatire The Corrections is een boek dat hoog inzet, stilistisch verbluft en niet kan worden weggelegd tot het is uitgelezen', schreef Pieter Steinz in deze krant over de ook internationaal veelgeprezen literaire soap van Franzen. Boek gaat over Enid en Alfred Lambert, bijna vijftig jaar met elkaar getrouwd, en hun drie, allang volwassen en uithuizige kinderen Gary, Chip en Denise, met als rode draad de wanhopige pogingen van Enid om het gezin nog één keer met Kerstmis bij elkaar te brengen.

H. Janse en Th. van Straalen: Middeleeuwse stadswallen en stadspoorten in de Lage Landen. Gebonden, Europese Bibliotheek 2000, van €22,90 voor €8,90. Steven Sterk Utrecht

Derde druk van een bijzonder boekje uit het begin van de jaren zeventig, geschreven door twee voormalige medewerkers van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Specialistische tekst, met werkelijk álles over middeleeuwse stadspoorten, verdedigingswerken, wallen en ophaalbruggen. Boek besluit met een overzicht van de poorten die in Nederland bewaard zijn gebleven (nadat in de negentiende eeuw de slopershamer stevig had huisgehouden). Ook bij Steven Sterk: Veer- en bootdiensten in Nederland van W.J.J. Boot, een fotoboekje over de prachtige veerboten die vroeger de Waddenzee en de Nederlandse rivieren bevoeren. Van €15,- voor €5,95.

Drs. C.H. Dinkelaar: Johannes Bosboom (1817-1891). Gebonden, Rokin Art 1999, van €45,- voor €27,50. De Bengel Dordrecht (078-6399291)

`Schilder van licht, schaduw en kleur,' luidt de ondertitel van deze monografie over Johannes Bosboom, de negentiende-eeuwse realistische schilder die zich specialiseerde in het kerkinterieur en omstreeks 1870 aan de wieg stond van de Haagse School. Het fraai verzorgde boek bevat ook een `beredeneerde catalogus', een overzicht van de belangrijkste werken van Bosboom. Bij De Bengel ligt ook een tweede uitgave van Rokin Art, gewijd aan Johannes Christiaan Karel Klinkenberg (1852-1924), vooral bekend om zijn altijd zonnige stadsgezichten. Van €45,- voor €27,50.

Yanni Petsopoulos: Kilims. Masterpieces from Turkey. Gebonden, Rizzoli 1991, van €49,50 voor €22,50. Roelants Nijmegen

De Turkse kelim werd vroeger beschouwd als een simpel uitgevoerd, nogal primitief tapijt dat het kwalitatief duidelijk moest afleggen tegen de luxueuze tapijten uit Perzië. De laatste decennia is dat oordeel aanzienlijk bijgesteld, en terecht als je de schitterende kelims in dit boek bekijkt. Precies honderd komen er aan bod, alle van voor 1900 en afkomstig uit Anatolië, het hart van de kelimstreek. Aparte hoofdstukken over de patronen van de tapijten en de (islamitische) symbolen die daarin zijn terug te vinden.

W. Bruce Lincoln: Sunlight at midnight. St. Petersburg and the rise of modern Russia. Gebonden, Basic Books 2000, van €36,44 voor €10,45. Nayler & Co Den Haag (070-3605454)

`Written with W. Bruce Lincoln's usual grace and astonishing erudition', schreef Gary Hamburg over Sunlight at midnight, het laatste boek van de befaamde Rusland-expert die in 2000 overleed. Onderwerp is bijna driehonderd jaar St. Petersburg: vanaf de stichting van de stad in 1703 door Peter de Grote tot aan 1991, toen de Sovjet-Unie uiteenviel en de stad zijn oude naam terugkreeg. Grondige mix van politieke, culturele (Gogol, Dostojevski, Rimski-Korsakov, Fabergé) en sociale geschiedenis.

    • Henk Lagerwaard