Personalia

Hoofdredacteur C.M. van der Malen van het Leidsch Dagblad heeft met onmiddellijke ingang zijn functie neergelegd. Dat is in goed overleg met de directie van HDC Media gebeurd. Het Leidsch Dag behoort tot de HDC Media-groep. J. Majoor, algemeen hoofdredacteur van de HDC-kranten (ook Haarlems Dagblad, Gooi- en Eemlander en IJmuider Courant), wilde gisteren niet zeggen waarom de beslissing is genomen. Majoor is met Van der Malen in gesprek over een andere functie binnen HDC Media. Over de opvolging van de vertrokken hoofdredacteur wordt op korte termijn een beslissing genomen. De redactie van het Leidsch Dagblad heeft eind vorig jaar al het vertrouwen in Van der Malen opgezegd. Zij verweet hem vooral een gebrek aan managementkwaliteiten. Een extern adviseur heeft bekeken of en hoe de verschillen konden worden overbrugd. Op basis van zijn rapport is begin deze week besloten tot het ontslag van Van der Malen. Net als de meeste regionale dagbladen vertoont de oplage van het Leidsch Dagblad een dalende trend. De krant heeft in de stad Leiden een dekking van minder dan 20 procent. Kees van der Malen maakte vele jaren deel uit van de Haagse redactie van NRC Handelsblad. Van der Malen was sedert 1 juni 2001 hoofdredacteur van het Leidsch Dagblad