Opleving atletiek trekt nog geen sponsors

Na jaren onzichtbaarheid leveren steeds meer Nederlandse atleten internationaal bemoedigende prestaties. Maar of de atletiekbond voor financiële ondersteuning kan blijven zorgen valt te bezien.

Bij de Olympische Spelen van 2000 in Sydney haalde kogelstootster Lia Koeman als enige Nederlandse atleet een finaleplaats. Zij accentueerde de deplorabele staat waarin de atletieksport in Nederland vier jaar geleden verkeerde.

Met de Spelen van Athene voor de deur kan een opleving worden vastgesteld. Dat is vooral te danken aan Henk Kort, die na `Sydney' als technisch directeur werd aangesteld en sindsdien hard heeft getrokken aan de revitalisering van de topatletiek. Een aantal Nederlandse atleten Lornah Kiplagat, Nadja Wijenberg, Kamiel Maase, Bram Som, Simon Vroemen telt internationaal weer mee en kwantitatief worden tegenwoordig acceptabele ploegen naar grote kampioenschappen uitgezonden. Maar de gezondheid van de atletiek is relatief, want de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (KNAU) heeft grote problemen de topsport bekostigd te houden. In het olympische jaar 2004 zijn de programma's voor de elite buiten de bezuinigingen gehouden, maar of dat de komende jaren ook zal lukken, valt te bezien.

Nadat er dit jaar al 200.000 euro op de begroting van zo'n zes miljoen moet worden ingeteerd, staat er bij ongewijzigde omstandigheden voor 2005 en 2006 per jaar een inkrimping met eenzelfde bedrag op de rol. Pas daarna verwacht het bondsbestuur van de KNAU de eigen organisatie financieel gezond te hebben. ,,Hoewel ons uitgangspunt is de stijgende lijn vast te houden, kan ik niet garanderen dat de top buiten de bezuinigingen blijft'', zegt Sylvia Barlag, bestuurslid topsport van de KNAU, die bij de wereldindoorkampioenschappen in Boedapest bij afwezigheid van Kort de leiding over de Nederlandse ploeg heeft.

De oud-atlete vertelt in de Hongaarse hoofdstad, waar Nederland met elf atleten aan de WK deelneemt, dat voor de komende olympische cyclus tot een met de Spelen van 2008 in Peking een meerjarenplan in ontwikkeling is, die de topsport gunstig gezind is, maar waarvan de financiële onderbouwing week is. Dat heeft veel te maken met het ontbreken van een hoofdsponsor, waarnaar de KNAU sinds het afhaken van Delta Lloyd al meer dan een jaar vergeefs op zoek is.

Voor het nieuwe meerjarenplan is de atletiekbond te rade gegaan bij derden. Er is gekeken naar het beleid van landen die succesvol zijn in de atletiek en binnen de grenzen worden ervaringen uitgewisseld met de KNHB. Barlag: ,,Omdat de hockeybond in vele opzichten succesvol is en ons zowel kan inspireren als adviseren.'' De atletiekunie stelt zich voor de komende jaren te gaan werken met kernploegen en regionale steunpunten, zoals bijvoorbeeld de polsstokhoogschool in Sittard of de hordengroep onder leiding van Ineke Bonsen in Amsterdam.

Een meevaller in deze sombere tijden is voor de KNAU de plotse explosieve ledengroei; over niet al te lange tijd hoopt de bond de grens van 100.000 te overschrijden. De ingevoerde contributieverhoging dit jaar van één euro per lid betekent bijna een ton aan extra inkomsten, die boekhoudkundig kunnen worden weggestreept tegen de bezuinigingen die het ministerie van VWS de sportbonden heeft opgelegd. Het bondsbestuur wil de toegenomen belangstelling voor atletiek verzilveren en heeft ledenwerfacties op stapel staan.

De zoektocht naar een hoofdsponsor blijft een pijnpunt, waar diverse mensen binnen de KNAU hun tanden op stuk hebben gebeten. Bijvoorbeeld Gert Hekkert, die twee jaar geleden was aangesteld, maar deze week plotseling is opgestapt als bondsdirecteur. Als reden werd opgegeven dat hij te veel van inzicht verschilde met het bestuur; voor het overige zwijgen beide partijen.

Hekkert had ambitieuze plannen voor het vinden van sponsors ontwikkeld, maar de grote geldschieter heeft hij niet gevonden. Dat geldt ook voor voorzitter Martin van Rooijen, die zich na zijn verkiezing vorig jaar de taak van sponsorwerving had toegeëigend. En dan te weten dat beiden op het bondsbureau voor die specifieke taak werden ondersteund door twee medewerkers. Nu al die inzet tot niets heeft geleid, heeft het bestuur besloten op zoek te gaan naar een bestuurslid dat gespecialiseerd is in marketing. Maar dat wil evenmin vlotten, want de twee kandidaten die zijn gepolst hebben bedankt.

In de zoektocht naar efficiency bij de KNAU wordt serieus overwogen het, betrekkelijk nieuwe, bondsbureau in IJsselstein te verkopen en in te trekken bij de hockeybond, de handbalbond, de basketbalbond, het korfbalverbond en het watersportverbond, die zich in Utrecht hebben verenigd in het `Huis van de Sport', zodat kosten, van bijvoorbeeld personeel, gedeeld kunnen worden.

Al die maatregelen hebben tot doel de bond er financieel weer bovenop te helpen en te voorkomen dat Nederland na de Spelen als atletieknatie afglijdt naar het oude, beklagenswaardige niveau.

    • Henk Stouwdam