Japan

Gedetailleerde geweldsinstructies voor de strijdkrachten in Irak heeft het Japanse ministerie van Defensie niet gepubliceerd. Desondanks zijn er wel details in de Japanse media verschenen. Zo zou een Japanse soldaat bij nadering van een verdachte auto in vier etappes moeten reageren. Allereerst een waarschuwing in het Arabisch, vervolgens richten van een wapen, een schot in de lucht en als laatste een gericht schot.

De grenzen worden gesteld door de speciale wet. Deze stelt dat geweld alleen is toegestaan als het ,,noodzakelijk is om het leven van [Japanse] soldaten te beschermen''. Dit heeft in Japan tot de discussie geleid dat Japanse soldaten de Nederlandse buren in As Samawah niet mogen helpen. Een aanval op de Nederlanders betekent immers geen levensgevaar voor Japanse soldaten zelf.

Het grote probleem in het geval van Irak is dat genoemde wet expliciet veronderstelt dat er geen oorlog aan de gang is. De regering mag het leger namelijk uitsluitend uitzenden naar gebieden in Irak waar ,,geen oorlogshandelingen gaande zijn''. De reden voor deze speciale clausule, en voor het feit dat Japan een speciale wet moest aannemen voor deze uitzending, is dat Japan zich in de grondwet het recht ontzegt om geweld te gebruiken om internationale conflicten op te lossen. De huidige uitzending is dan ook de eerste keer dat Japanse troepen naar een onrustig gebied zijn vertrokken. De grondwet is na het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1945 door de Amerikaanse bezettingsmacht opgelegd, maar begint steeds meer te knellen.