Inburgeren

Sjoerd de Jong liet zien hoe `integreren tot burgers' in de 19de eeuw in de VS verliep (NRC Handelsblad, 2 maart). Het verschil met nu is dat onze gesettelde allochtonen wonen in dezelfde wijken als de autochtonen, en zij hebben dezelfde rechten en plichten.

Als de allochtonen in hun thuisland gebleven waren, zouden wij er hoogstens etnologische of romantische belangstelling voor gehad hebben. Nu staan we voor een Zuid-Afrikaanse `uitdaging': apartheid of juist gedwongen geen apartheid.

    • Dirk Zoebl