Hoofddoek blijft twistpunt in Rotterdam

Leefbaar Rotterdam schreef een notitie over een mogelijk verbod op hoofddoekjes in publieke functies. Een raadsmeerderheid is waarschijnlijk tegen.

,,Wil Leefbaar Rotterdam het dragen van een hoofddoek verbieden? Dat is een vraag die vaak gesteld wordt. Natuurlijk willen wij het hoofddoekje niet verbieden!''

Zo begint een notitie getiteld Bindende gedragsregel ter bevordering van de neutrale uitstraling van de overheid en het openbaar onderwijs die de fractie van Leefbaar Rotterdam gisteren in de gemeenteraad had willen bespreken. Aan de notitie waren twee concept-moties toegevoegd. Eén die het dragen van ,,opzichtige religieuze kledingstukken'' op openbare scholen in de stad verbiedt (,,draagt het college op te komen met een algemeen bindende gedragsregel voor openbare scholen die opzichtige religieuze uitingen verbiedt''). Een tweede die eenzelfde verbod aanbeveelt voor gemeenteambtenaren (,,verzoekt het college te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om te komen tot een verbod op het dragen van opzichtige religieuze kledingstukken door ambtenaren'').

Voor de vijf pagina's tellende notitie heeft de fractie onder meer het ambtenarenreglement en het internationale pact inzake civiele en politieke rechten geraadpleegd. Die opperen mogelijke beperkingen voor werknemers op het recht om openlijk godsdienst uit te dragen. De fractie concludeert dat een verbod in publieke functies op het dragen van opzichtige religieuze uitingen, ,,hoofddoekjes in het bijzonder'', passen bij een seculiere en neutrale staat. ,,En – er is geen reden om het niet duidelijk te zeggen – met name zouden wij graag zien dat de (Rotterdamse) islam door een versneld proces van verlichting gaat.''

De voorbereidende notitie ten spijt verzocht de fractie gistermiddag de behandeling van het mogelijke verbod uit te stellen: de notitie was bij nader inzien niet helemaal voldragen en te snel geagendeerd.

Fractieleider Ronald Sørensen: ,,Wij hebben te vroeg geschoten, maar wel raak, wat inherent is aan onze politiek. Wij houden niet zo van doortimmerde dossiers. Tegen de tijd dat die klaar zijn is de maatschappelijke discussie al weer verder.''

Omdat er veel kritiek over de fractie heen is gekomen (Sørensen: ,,Ik voelde me Hansje Brinker'') en ook ,,omdat wij geen denkvoorsprong willen hebben op de andere fracties'' wil de fractie de andere fracties alsnog ,,een lijst van de pakweg twintig bronnen die wij hebben gebruikt voor de notitie'' ter hand stellen. Ook wil de fractie nog gaan praten op scholen en met ambtenaren. Sørensen: ,,Wij willen u de tijd geven om ons te falsifiëren, zoals dat wetenschappelijk heet.''

Zijn voorstel viel in slechte aarde bij de oppositie. Deze partijen vonden dat ,,de stad er zo langzamerhand recht op heeft te weten hoe de gemeenteraad over hoofddoekjes denkt'' (Jantine Kriens, PvdA). SP'er Theo Cornelissen: ,,Het beeld moet uit de wereld dat deze stad de hoofddoekjes uit de wereld wil.''

Dit beeld is volgens de oppositie ontstaan doordat de fractie het verbod op opzichtige religieuze uitingen in publieke functies de afgelopen maanden bij herhaling aankondigde in de lokale pers. ,,Wij brengen het voorstel zo snel mogelijk in de raad'', zei bijvoorbeeld Ronald Sørensen in het Rotterdams Dagblad. Hij voegde daaraan onmiddellijk toe `geen idee' te hebben of het voorstel politiek haalbaar was. ,,Dat kan me ook niet schelen: wij willen kwesties op de agenda kunnen zetten zonder dat we eerst peilen of er politieke steun voor is.''

Die raadsmeerderheid is er hoogstwaarschijnlijk niet. Coalitiepartners CDA en VVD voelen niks voor een verbod. Wanneer het raadsdebat nu wel gaat plaatsvinden, is voorlopig nog niet duidelijk.

    • Gretha Pama