Boos Hongarije houdt Europa spiegel voor

Hongarije zal op het gebied van arbeidsmigratie dezelfde maatregelen nemen als de vijftien bestaande lidstaten van de Europese Unie. ,,De Hongaarse regering zal het principe van wederkerigheid hanteren'', zei de regeringswoordvoerder Zoltán Gal. ,,Wij zullen exact dezelfde maatregelen opleggen aan de EU-lidstaten in de komende zeven jaar als deze landen de Hongaarse burger opleggen.''

Dit is een draai van 180 graden ten opzichte van het beleid dat Hongarije bij monde van zijn ambassadeur in Brussel, Péter Balász, drie weken geleden verkondigde. Werknemers uit de Europese Unie zou in Hongarije juist geen enkele belemmering in de weg worden gelegd. Over de plotselinge ommekeer in het beleid zei premier Medgyessy: ,,Dit is in eerste plaats een kwestie van gelijkwaardigheid. Hongarije is een land dat trots is op zijn waarden en op zijn kennis.''

De invasie van goedkope arbeidskracht die de vijftien lidstaten van de Europese Unie in toenemende mate vrezen, lijkt ingebeeld. Toen begin jaren negentig de visa om naar West-Europa te reizen werden opgeheven, brak eenzelfde paranoia uit voor de horden uit het Oosten – men wacht er nog steeds op. De afgelopen jaren hebben Duitsland en Frankrijk met quota gewerkt voor het aantal op de arbeidsmarkt toe te laten Hongaren. In Duitsland werd gedurende veertien jaar nimmer het quotum van 2000 gehaald. Sinds Frankrijk in 2002 het programma startte, zijn er in totaal 24 Hongaren gekomen om daar te werken.

Maar al zou de migratie een serieuze omvang nemen? Uit een onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat de groep die het meest gemotiveerd lijkt om Hongarije te verlaten hoogopgeleide, jonge vrouwen zijn. Zo'n invasie wil iedereen wel. Het beeld gaat op voor heel Midden-Europa: het zijn de intelligentsten en de best opgeleiden die geïnteresseerd zijn te vertrekken.

Het is precies om die reden dat de paginadriecolumnist van Népszabadság, de grootste krant van Hongarije, ageert tegen Europa. ,,De rijke Europese landen zullen weghalen wat ze nodig hebben. De jonge, hooggekwalificeerde alleenstaanden zullen vertrekken.'' Waardoor veel potentie en initiatief voor Hongarije verloren gaat. De columnist vervolgt dat Europa gegrondvest is op drie pilaren: de euro, vrij verkeer van mensen en een open, gemeenschappelijke markt. Nu blijkt dat de Midden-Europeanen van die drie slechts de laatste krijgen – een heel zure appel – zou het enthousiasme voor Europa onder de inwoners van de nieuwe staten wel eens razendsnel kunnen dalen omdat men zich behandeld voelt als tweederangs Europeanen.

    • Jaap Scholten