Aanpak schooluitval

Het siert NRC Handelsblad niet een oud rapport, dat bij het verschijnen al een oude koe was, op 27 februari als nieuws te presenteren onder de kop `Kritiek op aanpak schooluitval Amsterdam'. Het rapport `Vroegtijdig schakelen en verbinden' is een leerstuk van een masterclass van ambtenaren (van buiten Amsterdam). Deze lerende ambtenaren kwamen op een moment dat Amsterdam volop in de beginfase zat op het gebied van het voortijdig schoolverlaten. Ik wil niet ontkennen dat in Amsterdam de aanpak van schooluitval een tijd lang volledig vast heeft gezeten. En als deze ambtenaren twee jaar eerder langsgekomen waren, had ik hun bezoek met beide handen aangegrepen.

De resultaten van de peiling van 1 maart 2004 mogen er zijn. Zoals vaker wordt in bovengenoemd rapport een al bekende nulmeting als resultaat gepresenteerd.

    • Maria Bervoets
    • Rmc-Voortijdig Schoolverlaten