Woningbouw vorig jaar op dieptepunt

De woningproductie heeft volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vorig jaar een dieptepunt bereikt. Het aantal nieuw gebouwde woningen in 2003 was het laagste van de afgelopen vijftig jaar.

Uit de nieuwste cijfers van het CBS blijkt dat er vorig jaar nog geen 60.000 woningen zijn gebouwd. Dat is elf procent minder dan in 2002. Het aandeel van de huurwoningen is vorig jaar wel toegenomen: van 20 naar 22 procent. De daling in de nieuwbouwproductie was tussen 1998 en 2003 opvallend sterk: van 90.000 naar 59.600. Maar volgens het onderzoeksbureau zijn er aanwijzingen dat het snel beter zal gaan. Het aantal bouwvergunningen is in 2002 namelijk toegenomen naar ruim 72.000, een stijging van acht procent.

De onderzoekers waarschuwen er wel voor dat niet alle vergunningen ook daadwerkelijk worden benut, gemiddeld blijft het aantal nieuwe woningen tien procent onder het totaal van de vergunningen. In het laatste kwartaal van vorig jaar nam het aantal nieuwe vergunningen weer iets af en als die ontwikkeling doorzet zal de opleving minder krachtig zijn dan op grond van cijfers uit 2002 mag worden verwacht, aldus het CBS.

De Tweede Kamer maakt zich al langer zorgen over de ontwikkelingen op de woningmarkt. De wachtlijsten voor nieuwbouw worden langer, de doorstroming stagneert. Minister Dekker streeft de komende jaren naar 74.000 nieuwe woningen per jaar. Ze rekent daarbij onder meer op de resultaten van de zogenoemde aanjaagteams, ingesteld door haar voorganger Kamp.

Op enkele plaatsen in het land hebben woningcorporaties het plan om uit te wijken naar het buitenland. Dekker heeft inmiddels een conflict met de Maastrichtse woningstichting Servatius over bouwactiviteiten in Luik. De minister wil dat Servatius direct stopt met werkzaamheden in die stad, maar de woningstichting zegt dat verbod te zullen trotseren. Om de woningnood in Maastricht te verlichten is Servatius al vanaf 2000 bezig met nieuwbouw in Luik waar de grondprijzen en de bouwkosten lager zijn. Het aantal woningzoekenden in Maastricht bedraagt nu 20.000.