Verzet SGP ook in VS

De SGP-fractie in de Tweede Kamer gaat zich mengen in de discussie over het homohuwelijk in de Verenigde Staten. Binnen twee weken wil de fractie een aantal gezaghebbende kranten in de VS aanschrijven om het standpunt van de SGP onder de aandacht te brengen.

De SGP is tegen het homohuwelijk en wil de Amerikanen duidelijk maken dat het huwelijk tussen twee mensen van het gelijke geslacht ,,niet louter een juridisch-technische kwestie is'', aldus fractiewoordvoerder De Bruyne. De SGP wijst erop dat de invoering van het homohuwelijk ook consequenties heeft voor bijvoorbeeld adoptie van kinderen.

De stap van de SGP komt voort uit het feit dat ook andere politieke partijen zich in de Amerikaanse discussie hebben gemengd. Zo hebben de Kamerleden Smits en Verbeet (beiden PvdA) aan minister Bot (Buitenlandse Zaken) gevraagd zijn zorgen uit te spreken over de opstelling van de regering-Bush in deze discussie.

Een woordvoerder van de minister heeft laten weten dat deze er niets voor voelt zich in de Amerikaanse discussie te mengen. Als de PvdA'ers hun mening aan de president willen overbrengen, ,,hebben zij daarvoor hun eigen kanalen'', aldus de woordvoerder van Bot. Bush is tegen het homohuwelijk en wil de grondwet aanpassen om huwelijken tussen mensen van het gelijke geslacht te verbieden. Enkele burgemeesters in de VS laten homoparen toch trouwen.

De Bruyne verwacht dan ook niet dat de Amerikanen overtuigd moeten worden dat het homohuwelijk niets is, maar wil voorkomen dat er een eenzijdig beeld van Nederland onstaat. Eerder al mengde de SGP zich via de media in de Britse media toen daar een discussie ontstond over euthanasie. Onder de titel The Slippery Slope (Het hellend vlak) verscheen destijds een artikel in The Times. Dat leverde volgens De Bruyne toen ,,leuke reacties'' op.