Tellen voor een betere wereld

De Nieuwe Omroep bestaat alleen nog op internet. Om in 2005 ook op tv te kunnen uitzenden, moet er een licentie komen. Daar zijn 50.000 leden voor nodig.

,,De teller staat nu op 54.200'', meldt Anna Visser (29), directeur van De Nieuwe Omroep (DNO) trots aan de telefoon.

In het Rotterdamse kantoor van DNO wordt de laatste hand gelegd aan het opschonen van het ledenbestand, om het volgende week `schoon' te kunnen bezorgen bij het Commissariaat voor de Media. Dat controleert vanaf 12 maart of omroepen voldoende leden hebben om in aanmerking te komen voor een uitzendlicentie van 2005 tot 2010. Aspirant-omroepen moeten ten minste 50.000 betalende leden hebben.

Sinds december staat de jonge Visser aan het roer van DNO. Zij nam de rol van het `gezicht' over van Aad van den Heuvel en Walter Etty. ,,Sindsdien denkt niemand meer dat we een seniorenomroep zijn.'' De leden die zich aanmelden bij DNO krijgen geen cadeautje. Visser: ,,We willen dat mensen voor de omroep kiezen.''

Etty en Van den Heuvel probeerden vier jaar geleden al het bestel in te komen met DNO. Leden hadden ze toen genoeg (meer dan nu: 72.876), maar staatssecretaris Van der Ploeg vond de omroep niet vernieuwend genoeg. Visser is niet zo bang dat dat nu weer gebeurt. ,,Ik kan me gewoonweg niet voorstellen dat voor een tweede keer de wens van zoveel Nederlanders wordt genegeerd.'' Misschien scheelt het ook dat de huidige staatssecretaris van Cultuur, Medy van der Laan, lid werd bij de oprichting vijf jaar geleden.

De laatste ledenwerfactie van De Nieuwe Omroep speelde zich vorige week af. Na afloop van een debat over ontwikkelingssamenwerking in het Utrechtse wereldculturencentrum Rasa flyerden twee vrijwilligers voor DNO. Visser nam deel aan het debat. De vrijwilligers halen die avond tien nieuwe leden binnen. Dat lijkt niet veel, maar veel van de aanwezigen zijn al lid.

DNO wil zich inzetten voor een betere wereld. En daarbij staan mensen, dieren, natuur, milieu en mondiale verhoudingen centraal. Dat betekent bijvoorbeeld programma's over kinderhandel, bevolkingsgroei en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Freelance tekstschrijver Mariëtte Heres (26) is een van de aanwezigen die al lid zijn. Zij vindt dat de onderwerpen op een niet-oubollige manier onder de aandacht moeten worden gebracht. Op de manier van het BNN-programma BNN at work, waarbij de presentatoren over de hele wereld diverse baantjes hebben. ,,Dat is flitsend gemonteerd.'' Zij denkt dat er voldoende animo is voor de programma's van DNO. ,,Als je ziet hoeveel mensen geïnteresseerd zijn in ontwikkelingssamenwerking.''

En dat denkt Anna Visser ook. ,,Nu wordt er maar op twee manieren aandacht besteed aan ontwikkelingssamenwerking. Door bijvoorbeeld de VPRO, maar dan word je geacht enorme voorkennis te hebben. In het andere geval wordt Caroline Tensen van stal gehaald en dat betekent dat er een gironummer in beeld komt.'' Visser vindt dat de 4,5 miljoen Nederlanders die charitatieve organisaties steunen, recht hebben op onafhankelijke berichtgeving daarover.

Maar is zo'n onderwerpkeuze niet wat beperkt om een hele nieuwe omroep voor op te richten? Visser denkt dat DNO breed genoeg is. Behalve documentaires en informatieve programma's moet er ook een vegetarisch kookprogramma komen en wil de omroep animatieprogramma's maken. Nu al zendt DNO programma's uit voor jongeren (,,de beginnende wereldverbeteraar'') op MoveYourAss-tv via internet. Dat kreeg subsidie van het Bedrijfsfonds voor de Pers wegens het vernieuwende karakter.

En bovendien, DNO wilde best met andere omroepen samenwerken, maar die wilden dat niet. DNO heeft verzoeken tot samenwerking gedaan aan BNN en de TROS. BNN weigerde volgens Visser met als argument: als wij aandacht besteden aan dat soort onderwerpen, dan betalen organisaties daaraan mee. Maar adjunct-directeur van BNN Lucas Goes zegt dat dat onzin is. ,,Wij zagen gewoon geen overeenkomst in doelgroep en programma's.'' De TROS staat open voor nieuwkomers in het bestel, laat een woordvoerder weten, maar vindt dat die daar op eigen kracht in moeten komen.

    • Merel Thie