Soepeler asbestregels

Minister De Geus (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) wil de regels voor verwijdering van asbest vereenvoudigen. Hij heeft TNO Arbeid opdracht hiernaar onderzoeken te doen. De resultaten moeten eind dit jaar bekend zijn.

Het onderzoek komt volgens een woordvoerder van het ministerie voort uit de behoefte van het kabinet om het aantal regels en de administratieve rompslomp te vereenvoudigen. Verder klagen gemeenten en woningcorporaties regelmatig over ,,onwerkbare situaties'' die ontstaan doordat alle asbestsaneringen onder dezelfde strenge regels vallen. Voor het verwijderen van een vensterbank met relatief weinig asbestvezels moeten dezelfde voorzorgsmaatregelen worden getroffen als bij het opruimen van plekken met het gevaarlijke spuitasbest. Dat jaagt vooral woningbouwverenigingen op hoge kosten. Deskundigen vinden dat meer onderscheid kan worden gemaakt omdat blootstelling aan deeltjes bij de verwijdering van spuitasbest een groter risico op longkanker geeft dan bij het weghalen van enkele vensterbanken of gevelplaten.

De Geus heeft de onderzoekers van TNO gevraagd zowel literatuuronderzoek te doen als metingen te verrichten in de praktijk.